Mahlers niende symfoni

Mahlers niende symfoni

Grieghallen

Tett på i foajeen
18.45: Introduksjon til konserten ved Gunnar Danbolt

Gustav Mahler skrev sin episke niende symfoni mot slutten av sitt liv, i 1909. Selv fikk han aldri høre verket framført. 

Symfonien representerer et farvel til livet, og selv skrev Mahler følgende ord i den endelige versjonen av partituret:

O Jugendzeit! Entschwundene! O Liebe! Verwehte!
(O ungdomstid! Tapt! O kjærlighet! Tatt av vinden!)

Den store sistesatsen ebber langsomt ut, som et sakte og resignert farvel.