Harmoniens Venner

Vi er det stolte supporterteamet til Bergen Filharmoniske Orkester!

Som medlem får du tilbud om

Konsertreiser
Venneforeningen arrangerer konsertreiser i inn- og utland som regel i tilknytning til orkesterets turneer.

Vennekonserter
Spesielt arrangerte konsertkvelder med orkesterets musikere, sosialt samvær og gjerne et lite lotteri.

Medlemsblad
Motta venneforeningens eget medlemsblad For dine ører to ganger i året. Her får du aktuelt stoff fra venneforeningen og nytt om orkesterets aktiviteter.

Orkesterprøver
Noen ganger i hver sesong vil vi få anledning til å være tilstede og lytte til innsyudering av neste konsertprogram. Dette vil som regel skje på formiddagstid. Begrenset antall plasser.

Lyttekurs
Studiekvelder foran enkelte konserter der vi får innføring i orkesterverk og kunnskap om komponisten.

Vennepunktet
Nytt møtested for medlemmer under konsertene. Kom til området mot Nygård skole ved gongen i foajeens andre etasje og treff andre medlemmer for en hyggelig prat og en gratis kopp kaffe.

Bli medlem av Harmoniens Venner du også!

Fyll inn skjemaet under eller kontakt oss i Grieghallen i forbindelse med en konsert med orkesteret. Du kan også sende en e-post til harmoniens.venner@harmonien.no.

Medlemskontingent for enkeltmedlem er kr 300 per år. Betal gjerne med vipps til 100166. Dersom du melder deg inn i høstsemesteret betaler du ingenting før til våren.

Bli medlem


Dette er styret i venneforeningen:

Arne T. Faannessen styreleder
Bjarne Sælensminde nestleder og økonomiansvarlig

Doreen Berning
Håkon Kryvi
Reinert Jakob Sandvik
Laila B. Stabell

Johanne Grieg Kippenbroeck web-ansvarlig og medarbeider i For dine ører

Jan Olav Stangeland vararepresentant
Eli Bergsvik vararepresentant
Sverre Marceliussen vararepresentant

Lorentz Reitan sekretær, og redaktør for medlemsbladet For dine ører, og konsertmedarbeider lorentz@harmonien.no

Klikk her for vedlegg til årsmøtet 2022