FB Coverphoto

Harmoniens Venner

Vi er mer enn bare det stolte supporter-teamet til Bergen Filharmoniske Orkester – vi deltar aktivt i orkesterets styre, og er den direkte videreføringen av «Foreningen Musikselskabet Harmonien» som har røtter helt tilbake til orkesterets spede begynnelse i 1765.

Som medlem får du tilbud om

Konsertreiser
Venneforeningen arrangerer konsertreiser i inn- og utland som regel i tilknytning til orkesterets turneer.

Vennekonserter
Spesielt arrangerte konsertkvelder med orkesterets musikere, sosialt samvær og gjerne et lite lotteri.

Medlemsblad
Motta venneforeningens eget medlemsblad For dine ører to ganger i året. Her får du aktuelt stoff fra venneforeningen og nytt om orkesterets aktiviteter.

Orkesterprøver
Noen ganger i hver sesong vil vi få anledning til å være tilstede og lytte til innsyudering av neste konsertprogram. Dette vil som regel skje på formiddagstid. Begrenset antall plasser.

Lyttekurs
Studiekvelder foran enkelte konserter der vi får innføring i orkesterverk og kunnskap om komponisten.

Vennepunktet
Nytt møtested for medlemmer under konsertene. Kom til området mot Nygård skole ved gongen i foajeens andre etasje og treff andre medlemmer for en hyggelig prat og en gratis kopp kaffe.

Bli medlem av Harmoniens Venner du også!

Fyll inn skjemaet under eller kontakt oss i Grieghallen i forbindelse med en konsert med orkesteret. Du kan også sende en e-post til harmoniens.venner@harmonien.no.

Medlemskontingent for enkeltmedlem er kr 300 per år. Betal gjerne med vipps til 100166. Dersom du melder deg inn i høstsemesteret betaler du ingenting før til våren.

Bli medlem


Dette er styret i venneforeningen:

Arne T. Faannessen styreleder
Bjarne Sælensminde nestleder og økonomiansvarlig

Eli Bergsvik
Doreen Berning

Håkon Kryvi
Reinert Jakob Sandvik
Laila B. Stabell

Jan Olav Stangeland vararepresentant
Vibeke Knudsen vararepresentant
Sverre Marceliussen vararepresentant

***

Lorentz Reitan sekretær, og redaktør for medlemsbladet For dine ører, og konsertmedarbeider lorentz@harmonien.no

Johanne Grieg Kippenbroeck web-ansvarlig og medarbeider i For dine ører