Bergen Phil. Sitting With Instruments. August 2023. Photo Lars Svenkerud Crop

Harmoniens Venner

Vi er mer enn bare det stolte supporter-teamet til Bergen Filharmoniske Orkester – vi er den direkte videreføringen av «Foreningen Musikselskabet Harmonien» som har røtter helt tilbake til orkesterets spede begynnelse i 1765. Harmoniens venner oppnevner medlemmer til Musikkselskapets styre og utnevner styreleder for alle Harmoniens fond.

Som medlem får du tilbud om

Konsertreiser
Venneforeningen arrangerer konsertreiser i inn- og utland som regel i tilknytning til orkesterets turneer.

Vennekonserter
Spesielt arrangerte konsertkvelder med orkesterets musikere, sosialt samvær og gjerne et lite lotteri.

Medlemsinformasjon
Motta venneforeningens nyhetsbrev og medlemsbladet For dine ører. Her får du aktuelt stoff fra venneforeningen og nytt om orkesterets aktiviteter. Følg oss gjerne på Facebook! 

Orkesterprøver
Noen ganger i hver sesong vil vi få anledning til å være tilstede og lytte til innsyudering av neste konsertprogram. Dette vil som regel skje på formiddagstid. Begrenset antall plasser.

Lyttekurs
Studiekvelder foran enkelte konserter der vi får innføring i orkesterverk og kunnskap om komponisten.

Vennepunktet
Besøk vår stand ved den store gongen i foajéens 2. etasje. Der informerer styremedlemmer om aktivitetene og selger Harmoniens mange flotte CD-er med egen medlemsrabatt. Du finner også reserverte bord til venneforeningens medlemmer.

Bli medlem av Harmoniens Venner du også!

Fyll inn skjemaet under eller kontakt oss i Grieghallen i forbindelse med en konsert med orkesteret. Du kan også sende en e-post til harmoniens.venner@harmonien.no.

Medlemskontingent for enkeltmedlem er kr 300 per år (kr 150 hvis du er under 30 år).
Betal gjerne med vipps til 654319. Dersom du melder deg inn i høstsemesteret betaler du ingenting før til våren!

Bli medlem


Dette er styret i venneforeningen:

Eli Bergsvik styreleder
Bjarne Sælensminde nestleder og økonomiansvarlig

Doreen Berning
Vibeke Knudsen

Håkon Kryvi
Reinert Jakob Sandvik
Laila B. Stabell

Bodil Erdal vararepresentant
Per Jon Odéen vararepresentant
Karianne Westfal-Larsen vararepresentant

***

Lorentz Reitan sekretær, og redaktør for medlemsbladet For dine ører, og konsertmedarbeider lorentz@harmonien.no

Per Jon Odéen informasjonsansvarlig