Miljøfyrtårn

Musikkselskapet Harmonien er miljøsertifisert, og ble klassifisert som Miljøfyrtårn for første gang i 2022. Dette innebærer at vi og våre samarbeidspartnere må oppfylle strenge kriterier for å kunne drive vår konsert- og produksjonsvirksomhet, som vi legger opp til skal være så bærekraftig som mulig. Alle våre bærekraftige tiltak er nedfelt i handlingsplaner, og vi fører klimaregnskap i henhold til Miljøfyrtårn sin standard. Flere av våre tiltak inngår i samarbeidet med Grieghallen som er klassifisert som Miljøfyrtårn og Klimapartner. Dette innebærer at alle ledd i produksjonsprosessen skal være så bærekraftige som mulig.

Informasjon
Vi informerer publikum om våre miljøtiltak gjennom våre egne kanaler. Alle ansatte og samarbeidspartnere har nødvendig opplæring om miljøsertifiseringen.

Transport og reiserutiner
Vi tilrettelegger for miljøvennlig transport, og vi oppfordrer våre vikarer, tilreisende musikere og publikum til å ta miljøvennlige valg der det er mulig. Grieghallen er nær offentlig transport og har sykkelparkering og bysykler lett tilgjengelig for publikum og ansatte.

Energibesparende tiltak
Vi har, i samarbeid med Grieghallen, fokus på energibesparende tiltak på alt fra oppvarming,
til bærekraftig tekniske løsninger.

Innkjøp
Musikkselskapet Harmoniens hovedsamarbeidspartnere og leverandører er miljøsertifiserte.

Engangsartikler
Vi reduserer bruk av engangsartikler til et minimum.

Avfall
Vi har, i samarbeid med Grieghallen, et godt system for kildesortering og det finnes merkede miljøstasjoner for ansatte og publikum.

Servering
Servering til vårt publikum organiseres og utføres av De bergenske, som er innleid av Grieghallen. I vår egen kantine er det fokus på reduksjon av matsvinn.

Lydnivå
Vi er opptatt av sikkerheten til egne ansatte og publikum. Vi har derfor hørselvern  tilgjengelig for ansatte og publikum i produksjoner som medfører støy over 92 desibel.