7 BFO Parsifal B 19.1.23 2848 Lars Svenkerud

Bergen Filharmoniske Kor

Bergen Filharmoniske Kor følger Harmoniens historie tilbake til 1765, selv om det først i 1919 ble formelt stiftet og utskilt fra orkesteret som en egen organisasjon. Koret har sin hjemmearena i Grieghallen og er fra 2022 fullt innlemmet i Musikkselskapet Harmonien. Under ledelse av Håkon Matti Skrede øver vi hver onsdag og har 6-8 produksjoner per år.

Les mer om Bergen Filharmoniske Kor her.