Deungeskonsert Bfo

De Unges Konsert

Nå kan du melde deg på til prøvespill til De Unges Konsert!

Drømmer du om å være solist med Filharmoniske Orkester i Grieghallen? Nå inviterer vi unge musikere til å melde seg til prøvespill til De Unges Konsert 2023. Fem solister skal velges ut til De Unges Konsert med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen torsdag 13. april 2023. De Unges Konsert arrangeres med generøs støtte fra Grieg Foundation.

Hva er De Unges Konsert?
Bergen Filharmoniske Orkester har helt siden 1938 hatt tradisjon for å slippe til unge talenter. For store kunstnere som Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Tine Thing Helseth, Truls Mørk, Vilde Frang og Lise Davidsen har De Unges Konsert vært et viktig trinn i karrieren.

Hvem kan søke?
Instrumentalister født i 1999 eller senere og sangere født i 1996 eller senere kan søke om å få prøvespille til De Unges Konsert 2023. Alle innenfor aldersspennet som er norske eller bor i Norge uavhengig av nasjonalitet kan søke. Norske statsborgere kan søke uavhengig av hvor de bor.

Hvordan søke?
For å kunne bli vurdert som deltaker på prøvespill må du sende inn søknadsskjemaet under innen kl. 22.00 torsdag 15. desember 2022. Søknadsskjemaet må inneholde lenke til et videoopptak på YouTube av repertoaret du ønsker å spille på prøvespillet og, dersom du velges ut, på De Unges Konsert i april. Du får vite om du blir invitert til prøvespill senest 24. januar 2023.

Repertoar
Repertoaret skal vare minimum 10 og maksimalt 15 minutter. For ordens skyld presiserer vi at repertoaret må kunne fremføres av solist og symfoniorkester. Repertoaret på videoopptaket skal være det samme som skal fremføres på prøvespill i Bergen og, dersom du velges ut, på selve konserten 13. april.

Videoopptak til prekvalifisering
Opptaket må være produsert i 2021 eller 2022. Det skal kun bestå av repertoaret ditt og må være uredigert. Både liveopptak og flerkameraopptak er tillatt. Du må spille sammen med en akkompagnatør.
Når du lager opptaket, husk på at dette er juryens mulighet til å velge å invitere akkurat deg til prøvespill i Bergen.

Merk opptaket med tidspunkt og sted. Husk å bruke innstillingen «unlisted» og ikke «private» når du laster opp videoen din til YouTube.

Prøvespill
Fredag 24. februar 2023 i Grieghallen, Bergen
Inntil 15 søkere blir invitert til prøvespill i Bergen etter prekvalifiseringen. De som blir invitert får dekket hotell i Bergen fra torsdag 23. februar til fredag 24. februar samt inntil kr 2 000 av sine dokumenterte reisekostnader.

Prøvespillrepertoaret er det samme som konsertprogrammet. Dette skal vare minimum 10 og maksimalt 15 minutter.

Musikkselskapet Harmonien stiller med akkompagnatør til prøvespillet. Det er også mulig å benytte egen pianist, men vi dekker ikke kostnader til reise og opphold for denne. Alle kandidater får en kort prøve med sin akkompagnatør i Grieghallen på ettermiddagen torsdag 23. februar.

Det er lov til å bruke noter både på prøvespill og på konserten.

Konsert og priser
Totalt fem solister velges ut etter prøvespillet og får være solister med Bergen Filharmoniske Orkester på De Unges Konsert i Grieghallen i Bergen torsdag 13. april 2023. Dirigent er Harry Ogg.

Alle solistene mottar kr 30.000 i stipend fra Grieg Foundation. Tilhørerne velger i tillegg sin favoritt som får Grieg Foundations publikumspris på kr 15.000. Solistene får også dekket utgifter til reise og hotell.

Lurer du på noe? Kontakt produsent Linnéa Broch Fredricson på e-post til deungeskonsert@harmonien.no

 

SØKNADSSKJEMA

Kontaktinformasjon
First name
Last name
Phone number / Mobile number
Email
Nationality
Erfaring og repertoar
Are you a singer or an instrumentalist?


Please specify your instrument or voice type
What education do you have?
Current place of study
Audition repertoire (10-15 minutes)
Link to your recording on YouTube.com
Experience as performer / Professional experience
Awards, recordings, etc.
Samtykke