Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no. Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

 

 

 

Solo trompet

Messinggruppa På Ulriken Med Utsikt Over Bergen III. Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfrist og forrunde: 9. juni
Prøvespill: 9. august
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker solotrompetist med plikt til tutti.

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner.
 • Gode lederegenskaper, både faglig og sosialt.

Bergen Filharmoniske Orkester har to solotrompetister der den stillingen vi nå ønsker besatt også har plikt til å spille tutti. Denne stillingen overtar gruppelederansvaret når gruppeleder ikke er til stede. Gruppeleder er bindeleddet mellom gruppen, rullefører, seksjonen, dirigenten og administrasjonen. Du jobber for at gruppen kan yte sitt beste.

Lønn:

Stillingen lønnes som solotrompet, reguleres av avtaleverket mellom fagforeningen Creo og Musikkselskapet Harmonien, og avhenger av ansiennitet.

Min. kr 706.990.

Som ansatt i orkesteret er du medlem i den norske folketrygden, som gir deg rett til blant annet støtte ved sykdom, nedsatt funksjonsevne, familiestøtte, pensjon og rett til helsehjelp. Les mer her.

Hvordan søke:

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Videorunden bør betraktes som en første runde, og kun høyst aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet.

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende konsert og utdrag:

 • Honegger: Intrada
  • Som markert i utdragsheftet. Med eller uten akkompagnement.
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok videoopptak. Sørg for at lydnivået på innspillingen er passende. Dersom du bruker mikrofon, bør det være ca 2,5 meter fra instrumentet og 2,5 meter opp fra gulvet. Sjallstykket bør vende mot mikrofonen. Videoen skal filmes liggende(landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett lenken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program:

 • Haydn: Konsert for trompet, med kadens, i sin helhet
 • Honegger: Intrada i sin helhet
 • Orkesterutdrag kan sees her.
 • Utvalgte utdrag vil spilles sammen med gruppen/seksjonen.

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post. Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen.

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene: Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no.

 

Personalia
Kontaktinformasjon / Contact information
CV
Referanse / Reference

Vennligst legg inn kontaktinfo til noen vi kan ta kontakt med for å bli bedre kjent med deg som person. Den kan være en overordnet, orkesterregissør, tidligere arbeidsgiver, en kollega eller samarbeidspartner. Den bør kjenne deg fra en profesjonell sammenheng og de behøver ikke å være fra et orkester eller ensemble. Det trenger ikke å være noen fra din nåværende jobb, og vi skjønner at du vil være selektiv mtp hvem som vet at du søker jobb.

Please provide contact info for someone we can call to learn more about you as a person. It can be a supervisor, orchestra manager, employer, collegue or collaborator. They should know you from a professional setting, and do not have to be from an orchestra or ensemble. It does not have to be someone from your current employer, as we do understand that you will be selective of who knows that you are applying.

Reference
Video

You will not receive an email confirmation after delivering. All applicants will get a confirmation after the application deadline has passed.

Tutti bratsj

Bratsjgruppa Paa Floeien Med Utsikt Over Byen Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfristen har nå passert!
Prøvespill: 6. juni
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker tutti bratsj.

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner. 

Lønn: 

Lønn for stillingen reguleres av avtaleverket mellom fagforeningen Creo og Musikkselskapet Harmonien og avhenger av ansiennitet.
Min. kr 611.480 i året. 

Som ansatt i orkesteret er du medlem i den norske folketrygden, som gir deg rett til blant annet støtte ved sykdom, nedsatt funksjonsevne, familiestøtte, pensjon og rett til helsehjelp. Les mer her.

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Videorunden bør betraktes som en første runde, og kun høyst aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet. 

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Stamitz eller Hoffmeister: Konsert i D-dur, 1. sats som merket i lenkene
  • Du kan bruke egne noter og strøk. Med eller uten akkompagnement. 
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok videoopptak. Sørg for at lydnivået på innspillingen er passende. Dersom du bruker mikrofon bør du ha passende avstand mellom denne og instrumentet. Videoen skal filmes liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige. 

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

 • Stamitz eller Hoffmeister: Konsert i D-dur, 1. sats med kadens
 • Bartók, Hindemith eller Walton: Konsert, 1. sats i sin helhet
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.
 • Kammermusikk kan lastes ned her.

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.
Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no