Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no. Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

 

 

 

Solo klarinett

Treblåsergruppa På Fløien I Profil I. Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfrist: 19. februar
Prøvespill: 21. april 2023
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker en dedikert soloklarinettist.

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner. 
 • Gode lederegenskaper, både faglig og sosialt.

Ved siden av de musikalske arbeidsoppgavene vil du som soloklarinettist fungere som gruppeleder for de fire medlemmene i klarinettgruppen. Du tar del i fordelingen av podietjenesten og holder deg orientert om potensielle vikarer. Du er et bindeledd mellom gruppen, seksjonen, dirigenten og administrasjonen, og jobber for at gruppen kan yte sitt beste. 

Klarinettgruppen i Bergen spiller på fransk system.

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 21. april 2023.

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Mozart: Klarinettkonsert, eksposisjon fra 1. sats (med eller uten akkompagnement)
 • Stravinsky: Tre stykker for soloklarinett, nr. 2
 • Orkesterutdrag lastes ned her

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

 • Mozart: Klarinettkonsert, eksposisjon fra 1. sats
 • Stravinsky: Tre stykker for soloklarinett, nr. 2 og 3
 • Debussy: Première Rhapsodie
 • Orkesterutdrag lastes ned her
 • Kammermusikk lastes ned her

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.
Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no

 

Personalia
Kontaktinformasjon / Contact information
CV
Video

Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter

Bergen Filharmoniske Orkester Foto Lars Svenkerud

Bergen Filharmoniske Orkester søker kandidater til Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter.

Søknadsfristen er nå passert
Prøvedirigering i Bergen fredag 2. desember 2022
Ansettelsestid: Februar 2023 til og med juni 2024, med mulighet for forlengelse.

Bergen Filharmoniske Orkesters assistentdirigentprogram er det mest omfattende av sitt slag i Norge. Programmet er kalt opp etter Karsten Andersen som var en ener i norsk musikkliv og en svært viktig sjefdirigent for Harmonien / Bergen Filharmoniske Orkester gjennom 21 år. Han grunnla Ungdomssymfonikerne og var professor i direksjon ved Norges Musikkhøgskole.

I Karsten Andersens ånd tilbyr vi unge norske dirigenter en unik sjanse til å jobbe tett på sjefdirigent Edward Gardner, første gjestedirigent Sir Mark Elder, orkesterets 101 musikere, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og øvrige organisasjon. Edward Gardner har posisjonen Sir Charles Mackerras Chair of Conducting ved Royal Academy of Music i London, mens Sir Mark Elder innehar Barbirolli Chair of Conducting ved same lærested.

Den som får stillingen må være tilstede i et antall uker som defineres av Bergen Filharmoniske Orkester. Assistentdirigenten må kunne overta prøver og eventuelt konserter på kort varsel i disse ukene, og skal på egenhånd dirigere familiekonserter og andre konserter for barn og unge.

Andre arbeidsoppgaver som må påregnes er workshops, gruppeprøver, arbeid med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, assistere ved prøvespill og innspillinger, og i forbindelse med produksjoner for Bergenphilive.

Ansettelsestid
Februar 2023 til og med juni 2024, med mulighet for forlengelse.

Ønskede kvalifikasjoner
Avsluttede studier i direksjon eller tilsvarende høyere musikkutdanning. Erfaring fra direksjon av profesjonelt symfonisk orkester. Må ha norsk statsborgerskap eller være tilknyttet norsk lærested.

Alle kandidater bes om å sende et videoopptak i tillegg til søknad. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering i Bergen fredag 2. desember 2022. Lønn etter avtale.

Repertoar til prøvedirigering
Haydn: Die Vorstelling des Chaos, fra Skapelsen (Breitkopf & Härtel)
Beethoven: Symfoni nr. 1 (Bärenreiter)
Brahms: Symfoni nr. 1, første sats (Breitkopf & Härtel)
Copland: Appalachian Spring
Bartók: Konsert for orkester, 4. sats «Intermezzo interrotto»

Søknadsfristen er nå passert.
Kvalifiserte søkere bes sende søknad med CV og videoopptak til
Bergen Filharmoniske Orkester
HR-sjef Marit Norberg
marit@harmonien.no

Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter arrangeres med støtte fra Talent Norge.