Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no. Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

 

 

 

Administrerende direktør

Søknadsfrist 20.02.2024
Les mer og søk stillingen her

Musikkselskapet Harmoniens flaggskip, Bergen Filharmoniske Orkester, er et av verdens eldste orkestre og Vestlandets største og viktigste produsent og formidler av klassisk musikk. Orkesteret har omfattende turnevirksomhet og nyter høy internasjonal anseelse. Viktig mål for institusjonen er å gjøre kunstmusikk tilgjengelig for et bredest mulig publikum, fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, og bidra til fornyelse og utvikling.

Nå søker Harmonien en ny administrerende direktør til å lede organisasjonen fremover. Administrerende direktør har det helhetlige ansvaret for orkesteret, ungdomsorkesteret og koret, herunder daglig ledelse og ansvaret for at administrasjonen er organisert på en effektiv og hensiktsmessig måte. Viktige og spennende oppgaver for den nye direktøren fremover vil være knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiering og politisk arbeid, samarbeid og partnerskap; både i lokal, nasjonal og internasjonal kontekst.

Den nye direktøren har høye kunstneriske ambisjoner på vegne av orkesteret, og solid forståelse for institusjonens samfunnsrolle og mandat. Den rette kandidaten har god kjennskap til og interesse for musikkfeltet, sterke relasjonelle evner og et solid nettverk.

Rollen fordrer solide lederegenskaper, erfaring med organisasjonsutvikling, administrasjon og økonomistyring, og kjennskap til politikk, forvaltning og næringslivssamarbeid. Som leder er du tydelig, involverende og inspirerende. I tillegg vil du som administrerende direktør fylle flere styreverv tilknyttet til rollen.

Vi kan tilby en inspirerende og utfordrende lederstilling i en veldrevet og ambisiøs nasjonal kulturinstitusjon med sterk internasjonal posisjon.

Administrerende direktør rapporterer til styret og ansettes på åremål i seks år, med mulighet for forlengelse. Vi vet at mangfold skaper bedre resultater, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere hos Hodejegerne, Åsta Braathen: 989 01 025, eller Anette Myhre Vincendeau: 975 37 455.

Søknadsfrist er 20. februar, søk gjerne i god tid før fristen.
Les mer og søk stillingen her

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste for denne stillingen. Søker må begrunne eventuelt ønske om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Tutti bratsj

Bratsjgruppa Paa Floeien Med Utsikt Over Byen Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfristen og forrunde: 5. mai
Prøvespill: 6. juni
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker tutti bratsj.

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner. 

Lønn: 

Lønn for stillingen reguleres av avtaleverket mellom fagforeningen Creo og Musikkselskapet Harmonien og avhenger av ansiennitet.
Min. kr 611.480 i året. 

Som ansatt i orkesteret er du medlem i den norske folketrygden, som gir deg rett til blant annet støtte ved sykdom, nedsatt funksjonsevne, familiestøtte, pensjon og rett til helsehjelp. Les mer her.

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Videorunden bør betraktes som en første runde, og kun høyst aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet. 

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Stamitz eller Hoffmeister: Konsert i D-dur, 1. sats som merket i lenkene
  • Du kan bruke egne noter og strøk. Med eller uten akkompagnement. 
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok videoopptak. Sørg for at lydnivået på innspillingen er passende. Dersom du bruker mikrofon bør du ha passende avstand mellom denne og instrumentet. Videoen skal filmes liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige. 

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

 • Stamitz eller Hoffmeister: Konsert i D-dur, 1. sats med kadens
 • Bartók, Hindemith eller Walton: Konsert, 1. sats i sin helhet
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.
 • Kammermusikk kan lastes ned her.

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.
Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no

Personalia
Kontaktinformasjon / Contact information
CV
Referanse / Reference

Vennligst legg inn kontaktinfo til noen vi kan ta kontakt med for å bli bedre kjent med deg som person. Den kan være en overordnet, orkesterregissør, tidligere arbeidsgiver, en kollega eller samarbeidspartner. Den bør kjenne deg fra en profesjonell sammenheng og de behøver ikke å være fra et orkester eller ensemble. Det trenger ikke å være noen fra din nåværende jobb, og vi skjønner at du vil være selektiv mtp hvem som vet at du søker jobb.

Please provide contact info for someone we can call to learn more about you as a person. It can be a supervisor, orchestra manager, employer, collegue or collaborator. They should know you from a professional setting, and do not have to be from an orchestra or ensemble. It does not have to be someone from your current employer, as we do understand that you will be selective of who knows that you are applying.

Reference
Video

You will not receive an email confirmation after delivering. All applicants will get a confirmation after the application deadline has passed.

Alternerende solo obo

Treblåsergruppa På Fløien I Profil I. Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfrist og forrunde: 3. mars 2024
Prøvespill: 5. april 2024
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker alternerende solo obo.

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner. 
 • Gode lederegenskaper, både faglig og sosialt.

Ved siden av de musikalske arbeidsoppgavene fungerer du som gruppeleder i solo obos fravær. Du tar del i fordelingen av podietjenesten og holder deg orientert om potensielle vikarer. 

Lønn: 

Lønn for stillingen reguleres av avtaleverket mellom fagforeningen Creo og Musikkselskapet Harmonien, og avhenger av ansiennitet.
Min. kr 677.870 i året. 

Som ansatt i orkesteret er du medlem i den norske folketrygden, som gir deg rett til blant annet støtte ved sykdom, nedsatt funksjonsevne, familiestøtte, pensjon og rett til helsehjelp. Les mer her.

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Videorunden bør betraktes som en første runde, og kun høyst aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet. 

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Mozart: Konsert for obo, eksposisjon fra 1. sats (med eller uten akkompagnement)
 • Telemann: Fantasi nr. 2 i A-moll, TWV 40:3, 1. og 2. sats (originalt for fløyte)
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.  

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok videoopptak. Sørg for at lydnivået er passende. Dersom du bruker mikrofon bør du ha passende avstand mellom denne og instrumentet. Videoen skal filmes liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige. 

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

 • Mozart: Konsert for obo, 1. sats
 • Strauss: Konsert for obo, 1. sats
 • Orkesterutdrag og kammermusikk kan lastes ned her

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.
Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no

 

Personalia
Kontaktinformasjon / Contact information
CV
Referanse / Reference

Vennligst legg inn kontaktinfo til noen vi kan ta kontakt med for å bli bedre kjent med deg som person. Den kan være en overordnet, orkesterregissør, tidligere arbeidsgiver, en kollega eller samarbeidspartner. Den bør kjenne deg fra en profesjonell sammenheng og de behøver ikke å være fra et orkester eller ensemble. Det trenger ikke å være noen fra din nåværende jobb, og vi skjønner at du vil være selektiv mtp hvem som vet at du søker jobb.

Please provide contact info for someone we can call to learn more about you as a person. It can be a supervisor, orchestra manager, employer, collegue or collaborator. They should know you from a professional setting, and do not have to be from an orchestra or ensemble. It does not have to be someone from your current employer, as we do understand that you will be selective of who knows that you are applying.

Reference
Video

You will not receive an email confirmation after delivering. All applicants will get a confirmation after the application deadline has passed.

Solo og alternerende solo fagott

Treblåsergruppa På Fløien I Profil I. Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfrist og forrunde: 18. mars 2024
Prøvespill: 12. mai 2024
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker en solofagottist og alternerende solofagottist (to ledige stillinger).

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner.
 • Gode lederegenskaper, både faglig og sosialt.

Ved siden av de musikalske arbeidsoppgavene vil du som solofagottist fungere som gruppeleder for de fire medlemmene i fagottgruppen. Du tar del i fordelingen av podietjenesten og holder deg orientert om potensielle vikarer. Du er et bindeledd mellom gruppen, seksjonen, dirigenten og administrasjonen, og jobber for at gruppen kan yte sitt beste.

Bergen Filharmoniske Orkester søker også etter en entusiastisk musiker for å fylle stillingen som Alternerende solofagottist. Ved siden av faglig dyktighet vil det bli lagt vekt på gode sosiale egenskaper og samarbeidsevner. 

Bergen Filharmoniske Orkester har status som nasjonalorkester, har stor konsertaktivitet, et omfattende formidlingsprogram og en betydelig internasjonal tilstedeværelse gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og digitale strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner og første gjestedirigent er Sir Mark Elder. Jan Willem de Vriend er kunstnerisk partner. Gjestedirigenter inkluderer Kirill Petrenko, Osmo Vänskä, Maxim Emelyanychev, Jader Bignamini, Petr Popelka, Thomas Søndergård, og Dinis Sousa. Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive. Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena. For mer informasjon om orkesteret, vennligst klikk her.

Lønn: 

Lønn for stillingen reguleres av avtaleverket mellom fagforeningen Creo og Musikkselskapet Harmonien, og avhenger av ansiennitet.
Solo fagott: min. 706.990kr i året. 
Alternerende solo fagott: min. 677.870 kr i året.  

Som ansatt i orkesteret er du medlem i den norske folketrygden, som gir deg rett til blant annet støtte ved sykdom, nedsatt funksjonsevne, familiestøtte, pensjon og rett til helsehjelp. Les mer her.

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Videorunden bør betraktes som en første runde, og kun høyst aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet. 

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Mozart: Fagottkonsert, eksposisjon fra 1. sats (med eller uten akkompagnement)
 • Orkesterutdrag kan lastes ned her.

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok videoopptak. Sørg for at lydnivået er passende. Dersom du bruker mikrofon bør du ha passende avstand mellom denne og instrumentet. Videoen skal filmes liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige. 

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

 • Mozart: Fagottkonsert, 1. og 2. sats
 • Saint-Saëns: Sonate for fagott og klaver, 1. og 2. sats
 • Orkesterutdrag og kammermusikk kan lastes ned her

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.
Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no

 

Personalia
Kontaktinformasjon / Contact information
CV
Referanse / Reference

Vennligst legg inn kontaktinfo til noen vi kan ta kontakt med for å bli bedre kjent med deg som person. Den kan være en overordnet, orkesterregissør, tidligere arbeidsgiver, en kollega eller samarbeidspartner. Den bør kjenne deg fra en profesjonell sammenheng og de behøver ikke å være fra et orkester eller ensemble. Det trenger ikke å være noen fra din nåværende jobb, og vi skjønner at du vil være selektiv mtp hvem som vet at du søker jobb.

Please provide contact info for someone we can call to learn more about you as a person. It can be a supervisor, orchestra manager, employer, collegue or collaborator. They should know you from a professional setting, and do not have to be from an orchestra or ensemble. It does not have to be someone from your current employer, as we do understand that you will be selective of who knows that you are applying.

Reference
Video

You will not receive an email confirmation after delivering. All applicants will get a confirmation after the application deadline has passed.