Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no.  Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

Tutti fiolin 2

Tutti fiolin 2

Søknadsfrist: 28. september 2021
Innleveringsfrist for video til prerunde: 
28. september 2021
Prøvespill: 5. november 2021
Ansettelse: 1. januar 2021

 

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

 


 

Etter vurdering av alle søknadene og innsendte videoer blir utvalgte kandidater invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 5. november 2021

Video til prerunde

Kandidatene spiller inn en video med følgende repertoar:

• Mozart fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5 (første sats uten kadens), med eller uten akkompagnement
• 
Orkesterutdrag lastes ned HER

Videoen skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres.

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir send på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program:

• Mozart – fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5. (Første og andre sats med kadens)
• Beethoven, Brahms, Sibelius eller Tsjajkovskij fiolinkonsert. (Første sats med kadens)
• 
Orkesterutdrag og kammermusikk lastes ned HER
• Intervju

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Aslak Bjørge Hermstad: tel. 55 21 62 68 eller e-post: aslak@harmonien.no

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.

Tutti cello

Tutti cello

Søknadsfristen er nå passert
Innleveringsfrist for video til prerunde: 13. september 2021
Prøvespill: 26. oktober 2021
Ansettelse: 1. januar 2022

 

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

 


 

Etter vurdering av alle søknadene og innsendte videoer blir utvalgte kandidater invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 26. oktober 2021

Video til prerunde

Kandidatene spiller inn en video med følgende repertoar:

• Eksposisjon i 1. sats av J. Haydn konsert i D-dur, med eller uten akkompagnement.
• Orkesterutdrag lastes ned HER
• Maksimum 2 minutter selvvalgt verk med eller uten akkompagnement (kan være et utdrag fra et lengre verk).

Du kan bruke egne strøk.

Videoen skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres.

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir send på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program:

• J. Haydn – Konsert i D-dur, første sats med kadens og andre sats
• R. Schumann eller A. Dvorák konsert for cello, første sats med kadens
• Orkesterutdrag og kammermusikk lastes ned HER
• Intervju

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Aslak Bjørge Hermstad: tel. 55 21 62 68 eller e-post: aslak@harmonien.no

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.

Tutti bratsj

Søknadsfristen er nå passert
Prøvespill: 27. august
Ansettelse: Snarest

Etter vurdering av alle søknadene og innsendte videoer blir utvalgte kandidater invitert til å delta på prøvespill i Grieghallen, Bergen, 22. mai 2021

For inviterte til prøvespillet:

Program:

• 1. sats m. kadens fra Stamitz konsert i D dur op. 1 eller Hoffmeister konsert i D dur
• 1. sats m. kadens fra Bartok, Hindemith eller Walton konsert
Orkesterutdrag lastes ned HER
Kammermusikk lastes ned HER
• Intervju

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Aslak Bjørge Hermstad: tel. 55 21 62 68 eller e-post: aslak@harmonien.no

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.

Vikarprøvespill

Her finner du repertoar og informasjon om vikarprøvespill.

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.
Du trenger ikke å legge ved video i søknaden. 

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Aslak Bjørge Hermstad,
t: 55 21 62 68 eller e: audition@harmonien.no