Ledige stillinger

Bergen Filharmoniske Orkester er i dag et symfoniorkester i europeisk toppklasse. Som nasjonal musikkinstitusjon har Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien som hovedoppgave å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, ivareta den klassiske musikkarven og bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen, og gjøre denne musikken tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Stiftelsen gjennomfører årlig om lag 90 konserter og forestillinger i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, foruten et intensivt innspillings- og formidlingsprogram. Musikkselskapet driver også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og strømmetjenesten BergenPhiLive. Stiftelsen har 120 ansatte, hvorav 100 musikere fra over 20 nasjoner.

Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Nasjonalt vikarprøvespill for strykere

Påmeldingsfristen er nå passert. Vi tar ikke imot flere påmeldinger.

Bergen Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester, Arktisk Filharmoni og Kristiansand Symfoniorkester inviterer i samarbeid med Norges musikkhøgskole til felles vikarprøvespill for strykere.

Sted: Norges musikkhøgskole, Slemdalsveien 11, Oslo
Tid: Lørdag 5. oktober 2019

Lørdag 5. oktober har du mulighet til å prøvespille for vikargodkjenning i Bergen Filharmoniske Orkester, Stavanger Symfoniorkester, Arktisk Filharmoni og Kristiansand Symfoniorkester. Prøvespillet finner sted på Norges musikkhøgskole.

Vennligst forbered følgende program:

Fiolin
En av Mozarts fiolinkonserter, 1. sats uten kadens.
Orkesterutdrag som du kan laste ned her.

Bratsj
Stamitz eller Hoffmeister bratsjkonsert - første sats uten kadens
Orkesterutdrag som du kan laste ned her.

Cello
Haydn cellokonsert i C-dur eller D-dur - første sats uten kadens
Orkesterutdrag som du kan laste ned her.

Kontrabass
Vanhal eller Dittersdorf konsert i E-dur
Orkesterutdrag som du kan laste ned her.

Vi stiller med akkompagnatør. Juryen vil be deg om å spille utdrag fra programmet du har forberedt, og hele prøvespillet tar under ti minutter. Resultatet sendes på e-post fra det enkelte orkester når alle kandidatene er blitt vurdert.

Velkommen til nasjonalt vikarprøvespill for strykere 5. oktober!
Lurer du på noe? Kontakt prosjektkoordinator Sunniva Øiestad på e-post til sunniva@harmonien.no.