Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no. Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

 

 

 

Solo klarinett

Treblåsergruppa På Fløien I Profil I. Foto Oddleiv Apneseth

Søknadsfristen har nå passert!
Prøvespill: 21. april 2023
Tiltredelse: etter avtale

Bergen Filharmoniske Orkester søker en dedikert soloklarinettist.

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner. 
 • Gode lederegenskaper, både faglig og sosialt.

Ved siden av de musikalske arbeidsoppgavene vil du som soloklarinettist fungere som gruppeleder for de fire medlemmene i klarinettgruppen. Du tar del i fordelingen av podietjenesten og holder deg orientert om potensielle vikarer. Du er et bindeledd mellom gruppen, seksjonen, dirigenten og administrasjonen, og jobber for at gruppen kan yte sitt beste. 

Klarinettgruppen i Bergen spiller på fransk system.

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Aktuelle kandidater blir invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 21. april 2023.

 

Video til utvelgelsesrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Mozart: Klarinettkonsert, eksposisjon fra 1. sats (med eller uten akkompagnement)
 • Stravinsky: Tre stykker for soloklarinett, nr. 2
 • Orkesterutdrag lastes ned her

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

 • Mozart: Klarinettkonsert, eksposisjon fra 1. sats
 • Stravinsky: Tre stykker for soloklarinett, nr. 2 og 3
 • Debussy: Première Rhapsodie
 • Orkesterutdrag lastes ned her
 • Kammermusikk lastes ned her

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.
Vær oppmerksom på at e-poster kan havne i spam-mappen. 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no

 

Vikarprøvespill for trombone, basstrombone og tuba (tilkallingsvikar)

Foto: Oddleiv Apneseth

Søknadsfristen har nå passert!
Prøvespill: 29. mars, fra kl. 10:00.
Sted: Grieghallen, Bergen

Ved et stort antall søkere vil kun inviterte søkere få delta på prøvespillet. 

Godkjente vikarer kan kontaktes for korte og lengre engasjement i orkesteret. 

Etter søknadsfristen vil du få tildelt en oppmøtetid.
Vi stiller med akkompagnatør og du vil få tildelt et oppvarmingsrom før prøvespillet. 

Se repertoar her 

Har du spørsmål? Ta kontakt med orkesterregissør Aslak Bjørge Hermstad,
tlf: 55 21 62 68 eller audition@harmonien.no

Halvtårsvikariat - Alternerende solo obo

Treblåsergruppa På Fløien I Profil I. Foto Oddleiv Apneseth

Digitalt prøvespill - innspilt video
Søknadsfrist og prøvespill:
2. mai 2023
Type stilling: Vikariat
Varighet: 7. august 2023 til 2. februar 2024

Bergen Filharmoniske Orkester søker en alternerende solo obo til et halvtårsvikariat. 

Du har:

 • Høyt kunstnerisk og musikalsk nivå.
 • Gode samarbeids- og samspillsevner, og tar musikalsk lederskap når det trengs. 

Som alternerende solo obo spiller du både 1. og 2. obo, og deler gruppelederansvaret med solo obo. Lønn og arbeidsvilkår reguleres etter avtaleverket mellom Musikkselskapet Harmonien og fagforeningen Creo. 

 

Hvordan søke: 

For å søke leverer du skjema nedenfor og lenke til video. Prøvespillet gjennomføres helt digitalt. En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter at søknadsfristen har gått ut. Vi utfører referansesjekk på aktuelle kandidater.

 

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

 • Mozart: obokonsert, eksposisjon fra 1. sats (med eller uten akkompagnement)
 • Orkesterutdrag lastes ned her

Videoen skal filmes i et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over og som det står i utdragene.

Du skal være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme og justere om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Både du og instrumentet skal være godt synlige.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir sendt på en annen måte vil bli avvist.

 

Har du spørsmål, ta kontakt med orkesterregissørene:
Aslak Bjørge Hermstad (tlf. 97122883) eller Vidar Olsen (tlf: 90109247) eller på audition@harmonien.no

Personalia
Kontaktinformasjon / Contact information
CV
Referanse / Reference

Vennligst legg inn to referanser vi kan ta kontakt med for å bli bedre kjent med deg som person. En bør være en overordnet, orkesterregissør eller arbeidsgiver (ikke en lærer). Den andre bør være en kollega eller samarbeidspartner. De bør kjenne deg fra en profesjonell sammenheng og de behøver ikke å være fra et orkester eller ensemble.

Please provide two references we can call in order to learn more about you as a person. The first one should be a supervisor, orchestra manager or employer (this should not be your teacher). The second one should be a collegue, co-worker or collaborator. They should know you from a professional setting, and do not have to be from an orchestra or ensemble.

Reference 1 - employer
Reference 2 - collegue
Annet / Other
Video