Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no. Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

 

 

Produsent

Ed Gardner Tar Applaus Med Kor Og Orkester Jubileumsgalla 1500Px

Vi utvider teamet vårt og søker en produsent i 100% stilling. Produsenten vil tilhøre Musikkselskapet Harmoniens produksjonsavdeling og vil ha særlig ansvar for Bergen Filharmoniske Kor.

Er du en ryddig og strukturert person som har erfaring fra konsertproduksjon og som ønsker å være med på å videreutvikle Bergen Filharmoniske Kor, da er dette jobben for deg.

Som produsent vil du i første omgang ha hovedansvaret for korets overgang fra egen forening til en fullverdig del av Musikkselskapet Harmonien, og deretter stå for den daglige driften av koret og være korets hovedprodusent. Produsenten inngår i et produsentteam på to personer som fordeler ansvaret for gjennomføringen av Musikkselskapets konserter mellom seg.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

Ha det løpende administrative ansvaret for Bergen Filharmoniske Kor, herunder

 • Planlegging og gjennomføring av korets egne prosjekter og prosjekter hvor koret medvirker med Bergen Filharmoniske Orkester
 • Budsjett, søknadsarbeid og rapportering
 • Tilrettelegging av ukentlige korprøver
 • Organisering og gjennomføring av prøvesang og opptak av nye medlemmer
 • Generell koradministrasjon som medlemsoppfølging og registrering m.m.

Planlegging og gjennomføring av konsertproduksjoner hvor koret ikke medvirker inkludert løpende kontakt med gjestende artister og dirigenter, budsjettering og bestilling av tekniske tjenester og nødvendig eksternt personell.

Det må beregnes noe kvelds- og helgearbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, gjerne innenfor kultur
 • Erfaring med prosjektledelse i kulturlivet
 • Gode norsk- og engelsk-kunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med IT-baserte arbeidsverktøy
 • Kan jobbe selvstendig, men har gode samarbeidsevner
 • Har god arbeidskapasitet og trives i et hektisk og uformelt arbeidsmiljø med internasjonalt tilsnitt.

Henvendelser med eventuelle spørsmål om stillingen rettes til produksjonssjef Lars Inge Haugen, 906 41 768 eller lars@harmonien.no.

Søknad med CV sendes innen 24.07.2022 på e-post til lars@harmonien.no. Tiltredelse tidlig høst 2022.

Lønn og øvrige vilkår iht. gjeldende tariffavtale. Vi i Musikkselskapet Harmonien ønsker å speile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke hos oss uansett kjønn, alder, funksjonshemming eller flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder de som har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Vi legger til rette for inkluderende mangfold.