Ledige stillinger

Musikkselskapet Harmonien – Bergen Filharmoniske Orkester er en nasjonal musikkinstitusjon med stor konsertaktivitet, omfattende formidlingsprogram og et betydelig internasjonalt nedslag gjennom turnévirksomhet, cd-utgivelser og strømminger. Orkesteret har 101 musikere og musikkselskapets administrasjon har 24 ansatte. Sjefdirigent er Edward Gardner. Stiftelsen driver også Bergen Filharmoniske Kor, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og strømmetjenesten Bergenphilive.no.  Musikkselskapet har Grieghallen i Bergen som sin faste arbeidsplass og konsertarena.

Solo horn

Solo horn

Søknadsfrist: 12. desember 2021
Innleveringsfrist for video til forrunde:
12. desember 2021
Prøvespill: 28. januar 2022
Ansettelse: 1. mai 2022

 

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

 


 

En jury samles for å vurdere alle søknadene og videoene etter søknadsfristen. Utvalgte kandidater invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 28. januar 2022.

Video til forrunde

Kandidatene spiller inn video med følgende program:

- Mozart: Konsert nr. 4, 1. sats med kadens
- Orkesterutdrag lastes ned her

 

Videoen skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres. Rekkefølgen skal være som beskrevet over. 

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir send på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program: 

- Mozart: Konsert nr. 4, 1. sats med kadens
- R. Strauss: Konsert no. 1, 1. sats
- Orkesterutdrag lastes ned her
-
 Kammermusikk annonseres etter forrunden

 

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Aslak Bjørge Hermstad: tel. 55 21 62 68 eller e-post: aslak@harmonien.no, eller Marit Norberg: tel. 48 21 35 26 eller e-post: marit@harmonien.no.

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.

Tutti fiolin 2

Tutti fiolin 2

Søknadsfristen er nå passert
Prøvespill: 14. januar 2022
Ansettelse: Snarest

 

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

 


 

Etter vurdering av alle søknadene og innsendte videoer blir utvalgte kandidater invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 5. november 2021

Video til prerunde

Kandidatene spiller inn en video med følgende repertoar:

• Mozart fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5 (første sats uten kadens), med eller uten akkompagnement
• 
Orkesterutdrag lastes ned HER

Videoen skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres.

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir send på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program:

• Mozart – fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5. (Første og andre sats uten kadens)
• Beethoven, Brahms, Sibelius eller Tsjajkovskij fiolinkonsert. (Første sats uten kadens)
• 
Orkesterutdrag og kammermusikk lastes ned HER
• Intervju

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Aslak Bjørge Hermstad: tel. 55 21 62 68 eller e-post: aslak@harmonien.no

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.

Tutti cello

Tutti cello

Søknadsfristen er nå passert
Innleveringsfrist for video til prerunde: 13. september 2021
Prøvespill: 29. november 2021
Ansettelse: 1. januar 2022

 

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

 


 

Etter vurdering av alle søknadene og innsendte videoer blir utvalgte kandidater invitert til å delta på prøvespillet i Grieghallen, Bergen, 26. oktober 2021

Video til prerunde

Kandidatene spiller inn en video med følgende repertoar:

• Eksposisjon i 1. sats av J. Haydn konsert i D-dur, med eller uten akkompagnement.
• Orkesterutdrag lastes ned HER
• Maksimum 2 minutter selvvalgt verk med eller uten akkompagnement (kan være et utdrag fra et lengre verk).

Du kan bruke egne strøk.

Videoen skal filmes som et sammenhengende opptak og skal ikke redigeres.

For å garantere at opptaket ikke er redigert skal du være synlig gjennom hele opptaket. Du kan bruke tid mellom stykkene og du har anledning til å stemme om nødvendig, men kameraet skal være på hele tiden.

En smarttelefon vil gi gode nok opptak. Sørg for at du har passende avstand mellom mikrofon og instrument, og film liggende (landskapsmodus). Hele instrumentet skal være synlig.

Videoen skal lastes opp på Youtube. Merk av for ‘ikke oppført’, og sett linken til videoen inn i søknadsskjemaet under. Videoer som blir send på en annen måte vil bli avvist.

 

For inviterte til prøvespillet

Program:

• J. Haydn – Konsert i D-dur, første sats med kadens og andre sats
• R. Schumann eller A. Dvorák konsert for cello, første sats med kadens
• Orkesterutdrag og kammermusikk lastes ned HER
• Intervju

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Aslak Bjørge Hermstad: tel. 55 21 62 68 eller e-post: aslak@harmonien.no

All korrespondanse med kandidater vil foregå via e-post.

Vikarprøvespill

Her finner du repertoar og informasjon om vikarprøvespill.

For øyeblikket er det ingen planlagte vikarprøvespill, men legg gjerne inn en søknad, så tar vi kontakt når vi planlegger neste. 

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.
Du trenger ikke å legge ved video i søknaden. 

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Aslak Bjørge Hermstad,
t: 55 21 62 68 eller e: audition@harmonien.no