Ledige stillinger

Bergen Filharmoniske Orkester er i dag et symfoniorkester i europeisk toppklasse. Som nasjonal musikkinstitusjon har Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien som hovedoppgave å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, ivareta den klassiske musikkarven og bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen, og gjøre denne musikken tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Stiftelsen gjennomfører årlig om lag 90 konserter og forestillinger i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, foruten et intensivt innspillings- og formidlingsprogram. Musikkselskapet driver også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og strømmetjenesten BergenPhiLive. Stiftelsen har 120 ansatte, hvorav 100 musikere fra over 20 nasjoner.

Alternerende solo slagverk

Alternerende solo slagverk

Søknadsfristen er nå passert
Prøvespill 14. mars 2020, etter invitasjon
Ansettelse 1. august 2020

Please see this page for information in English.

Bergen Filharmoniske Orkester søker en dyktig og entusiastisk slagverker til å fylle stillingen som alternerende solo slagverker. Ved siden av faglig dyktighet, vil det bli lagt vekt på gode sosiale egenskaper og samarbeidsevner. 

Prøvespillrepertoar kan lastes ned her.

Intervju etter prøvespillets siste runde.

Utvalgte kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill. Invitasjon blir sendt etter søknadsfristens utløp.
Lønn: NOK 652 730,- per år ved ti års ansiennitet.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Michiel Westhof på telefon +47 55 21 62 68 eller e-post audition@harmonien.no.

All korrespondanse vil foregå på e-post. Vennligst merk at innstillingen for din e-postkonto kan gjøre at våre mailer, som går til flere mottakere samtidig, kan havne i spamboksen!  

Vikarprøvespill

Her finner du repertoar og informasjon om vikarprøvespill.

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Michiel Westhof,
t: 55 21 62 68 eller e: audition@harmonien.no