Musikkselskapet Harmonien

Musikkselskapet Harmonien er en nasjonal musikkinstitusjon og feiret 250 år i 2015.

Bergen Filharmoniske Orkester har status som nasjonalorkester og kan som et av verdens eldste orkestre føre sin historie helt tilbake til 1765. Edvard Grieg var nær knyttet til orkesteret, og var i årene 1880-82 orkesterets kunstneriske leder. Nå er Edward Gardner sjefdirigent. Orkesteret teller 101 musikere og feiret sitt 250-års jubileum i 2015. Orkesteret nyter høy internasjonal anseelse takket være turner, innspillinger, strømmetjenesten BergenPhiLive og internasjonale bestillingsverk.

Musikkselskapet Harmonien har Grieghallen i Bergen som fast arbeidsplass og konsertarena. I Harmonien-familien inngår også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og BergenPhiLive.

Bergen Filharmoniske Orkester

BFO Orkester Foaje 29.8.23 6907 Oransje SKJERM Srgb Crop

Bergen Filharmoniske Orkester har status som nasjonalorkester og kan som et av verdens eldste orkestre føre sin historie helt tilbake til 1765. Edvard Grieg var nær knyttet til orkesteret, og var i årene 1880-82 orkesterets kunstneriske leder. Edward Gardner er sjefdirigent. Orkesteret teller 101 musikere og feiret sitt 250-års jubileum i 2015. Orkesteret nyter høy internasjonal anseelse takket være turner, innspillinger, strømmetjenesten Bergenphilive og internasjonale bestillingsverk. I 2020 ble orkesteret nominert til Orchestra of the Year av Gramophone, og i 2021 ble innspillingen av Benjamin Brittens opera Peter Grimes kåret til Gramophone Recording of the Year og Gramophone Opera Recording of the Year.

I løpet av de siste sesongene har orkesteret spilt i Concertgebouw, Amsterdam, BBC Proms i Royal Albert Hall, Wiener Musikverein og Konzerthaus, Carnegie Hall, New York samt Philharmonie og Konzerthaus Berlin. I 2017 gjorde orkesteret og medvirkende kor stor suksess på Edinburgh International Festival med en kritikerrost produksjon av Peter Grimes. I 2018 besøkte orkesteret igjen Concertgebouw og BBC Proms i Royal Albert Hall, og spilte som første skandinaviske orkester i Hamburgs Elbphilharmonie. I 2019 hadde orkesteret residensopphold i Salzburg og framførte Benjamin Brittens opera Peter Grimes i Royal Festival Hall, London.

Orkesteret etablert sin gratis strømmetjeneste Bergenphilive i jubileumsåret 2015. Tjenesten tilbyr et bredt utvalg av orkesterets konserter. Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng) ble etablert samme år og gir fire til seks konserter hvert år. BFUng ledes av Kjell Seim og har allerede turnert i Tyskland og Kina.

Bergen Filharmoniske Orkester er opptatt av formidling og har prosjekter rettet både mot barn, unge og eldre.

Orkesteret har en omfattende innspillingsplan og gir gjennomsnittlig ut fire cder per år. Internasjonale kritikere trekker fram dets energiske spillestil og store og varme strykerklang. Blant orkesterets prosjekter kan nevnes en serie med orkesterverker av Leos Janáček, Messiaens Turangalȋla, Stravinskys balletter, komplettutgaver av Prokofievs symfonier og klaverkonserter samt Griegs orkesterverker. Orkesteret har veletablert samarbeid med musikere som Leif Ove Andsnes, Jean-Efflam Bavouzet, James Ehnes, Gerald Finley, Stuart Skelton, Alban Gerhardt, Vadim Gluzman, Stephen Hough, Freddy Kempf, Truls Mørk, Steven Osborne, Lise Davidsen og Lawrence Power med flere. For komplett diskografi, se vår musikkbutikk

Med Neeme Järvi har orkesteret spilt inn Tsjaikovskijs tre store balletter og to kritikerroste serier med musikk av Johan Halvorsen og Johan Svendsen. Sir Andrew Davis har ledet innspillinger av Berlioz, Delius, Elgar, Sibelius og Vaughan Williams, mens Thomas Dausgaard står i spissen for en serie Bruckner-symfonier.

Sammen med Edward Gardner har orkesteret gjort flere innspillinger, deriblant en kritikerrost versjon av Benjamin Brittens Peter Grimes, en serie med musikk av Leos Janáĉek, inklusive en Grammy-nominert versjon av hans Glagolitiske messe. Av andre utgivelser kan nevnes Griegs a-moll konsert og scenemusikken fra Peer Gynt, Bela Bartóks Konsert for orkester, Berlioz’ Grande Messe des Morts, Schönbergs Pelleas und Melisande, og Sibelius' Luonnotar og andre verk med Lise Davidsen, sanger av Britten og Canteloube med Mari Eriksmoen og en cd med verker av og med saxofonisten Marius Neset.

 

Styret

Audun Hasti, leder
Anders Nome Lepsøe, nestleder
Harpreet Bansal
Arne Tveit Faannessen
Jeffrey Marquardt
Vidar Nordli
Elin Inderjit Sarai
Ivar Chelsom Vogt

Vararepresentanter
Liv E. Nordskog
Karoline Skuseth
Sigvald Sveinbjørnsson
Bjarne Sælensminde
Oddmund Økland

Harmoniens Venner

FB Coverphoto

Vi er mer enn bare det stolte supporter-teamet til Bergen Filharmoniske Orkester – vi er den direkte videreføringen av «Foreningen Musikselskabet Harmonien» som har røtter helt tilbake til orkesterets spede begynnelse i 1765. Harmoniens venner oppnevner medlemmer til Musikkselskapets styre og utnevner styreleder for alle Harmoniens fond.

Som medlem får du tilbud om

Konsertreiser
Venneforeningen arrangerer konsertreiser i inn- og utland som regel i tilknytning til orkesterets turneer.

Vennekonserter
Spesielt arrangerte konsertkvelder med orkesterets musikere, sosialt samvær og gjerne et lite lotteri.

Medlemsinformasjon
Motta venneforeningens nyhetsbrev og medlemsbladet For dine ører. Her får du aktuelt stoff fra venneforeningen og nytt om orkesterets aktiviteter. Følg oss gjerne på Facebook! 

Orkesterprøver
Noen ganger i hver sesong vil vi få anledning til å være tilstede og lytte til innsyudering av neste konsertprogram. Dette vil som regel skje på formiddagstid. Begrenset antall plasser.

Lyttekurs
Studiekvelder foran enkelte konserter der vi får innføring i orkesterverk og kunnskap om komponisten.

Vennepunktet
Besøk vår stand ved den store gongen i foajéens 2. etasje. Der informerer styremedlemmer om aktivitetene og selger Harmoniens mange flotte CD-er med egen medlemsrabatt. Du finner også reserverte bord til venneforeningens medlemmer.

Bli medlem av Harmoniens Venner du også!

Fyll inn skjemaet under eller kontakt oss i Grieghallen i forbindelse med en konsert med orkesteret. Du kan også sende en e-post til harmoniens.venner@harmonien.no.

Medlemskontingent for enkeltmedlem er kr 300 per år (kr 150 hvis du er under 30 år).
Betal gjerne med vipps til 654319. Dersom du melder deg inn i høstsemesteret betaler du ingenting før til våren!

Bli medlem


Dette er styret i venneforeningen:

Arne T. Faannessen styreleder
Bjarne Sælensminde nestleder og økonomiansvarlig

Eli Bergsvik
Doreen Berning

Håkon Kryvi
Reinert Jakob Sandvik
Laila B. Stabell

Jan Olav Stangeland vararepresentant
Vibeke Knudsen vararepresentant
Bodil Erdal vararepresentant

***

Lorentz Reitan sekretær, og redaktør for medlemsbladet For dine ører, og konsertmedarbeider lorentz@harmonien.no

Per Jon Odéen informasjonsansvarlig

Årsberetninger

Miljøfyrtårn

Musikkselskapet Harmonien er miljøsertifisert, og ble klassifisert som Miljøfyrtårn for første gang i 2022. Dette innebærer at vi og våre samarbeidspartnere må oppfylle strenge kriterier for å kunne drive vår konsert- og produksjonsvirksomhet, som vi legger opp til skal være så bærekraftig som mulig. Alle våre bærekraftige tiltak er nedfelt i handlingsplaner, og vi fører klimaregnskap i henhold til Miljøfyrtårn sin standard. Flere av våre tiltak inngår i samarbeidet med Grieghallen som er klassifisert som Miljøfyrtårn og Klimapartner. Dette innebærer at alle ledd i produksjonsprosessen skal være så bærekraftige som mulig.

Informasjon
Vi informerer publikum om våre miljøtiltak gjennom våre egne kanaler. Alle ansatte og samarbeidspartnere har nødvendig opplæring om miljøsertifiseringen.

Transport og reiserutiner
Vi tilrettelegger for miljøvennlig transport, og vi oppfordrer våre vikarer, tilreisende musikere og publikum til å ta miljøvennlige valg der det er mulig. Grieghallen er nær offentlig transport og har sykkelparkering og bysykler lett tilgjengelig for publikum og ansatte.

Energibesparende tiltak
Vi har, i samarbeid med Grieghallen, fokus på energibesparende tiltak på alt fra oppvarming,
til bærekraftig tekniske løsninger.

Innkjøp
Musikkselskapet Harmoniens hovedsamarbeidspartnere og leverandører er miljøsertifiserte.

Engangsartikler
Vi reduserer bruk av engangsartikler til et minimum.

Avfall
Vi har, i samarbeid med Grieghallen, et godt system for kildesortering og det finnes merkede miljøstasjoner for ansatte og publikum.

Servering
Servering til vårt publikum organiseres og utføres av De bergenske, som er innleid av Grieghallen. I vår egen kantine er det fokus på reduksjon av matsvinn.

Lydnivå
Vi er opptatt av sikkerheten til egne ansatte og publikum. Vi har derfor hørselvern  tilgjengelig for ansatte og publikum i produksjoner som medfører støy over 92 desibel.

Åpenhetsloven

Vurdering av aktsomhet i henhold til Åpenhetsloven for Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, juni 2023.

Åpenhetslovens § 5 A.
Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Verdigrunnlaget
Grunnleggende menneskerettigheter, blant annet FNs konvensjon og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt sivile og politiske konvensjoner fra 1966 legges til grunn for vurderingen. I tillegg en vurdering av helse- miljø og sikkerhet, arbeidstakermedvirkning, ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Stiftelsen har som formål å fremme og utvikle interessen for den klassiske musikken i bred forstand, i hovedsak symfonisk musikk og annen orkesterbasert musikk, dessuten opera og musikkteater, vokalmusikk og kammermusikk. Stiftelsen skal bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen.

Musikkselskapet Harmonien innbefatter Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester. Stiftelsen har 124 ansatte. Medlemmene av Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester er ikke ansatt i Musikkselskapet. Omsetning i 2022 var kr. 208, 3 mill. og publikumsoppslutning i et normalår er ca. 120.000 på Musikkselskapets ca. 250 konserter og arrangement (inklusive formidlingsarrangementer).

Musikkselskapet driver også en gratis strømmetjeneste, Bergenphilive.no. Ti av orkesterets konserter per sesong strømmes direkte på plattformen. I etterkant redigeres verkene og republiseres på samme plattform. Musikkselskapet leier inn personell til strømmeproduksjonene gjennom egne avtaler med fra Creative Technology, Kolibri media og (inntil nå) NRK. Orkesteret turnerer jevnlig internasjonalt og spiller jevnlig inn musikk for utgivelse på cd og strømmetjenester. Musikkselskapet eier ikke egne lokaliteter, men leier av Grieghallen AS.

Selskapsform, finansiering og formål
Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien er en privat stiftelse og finansieres i hovedsak av staten. Billettinntekter og andre inntekter utgjør normalt 20-25% av årsomsetningen. Musikkselskapet er en profesjonell kulturinstitusjon som har flerdimensjonale resultatkrav og formål. Driften skal ikke gi økonomisk overskudd. Formålet er i hovedsak å skape gode kunstneriske opplevelser for publikum og ivareta og foredle den klassiske musikktradisjonen. Staten ved kulturdepartementet gir føringer i sine årlige tilskuddsbrev.

Bergen Filharmoniske Orkester består av 100 fast ansatte musikere. Dirigenter og solister og andre utøvere blir engasjert til hver produksjon som vanligvis har en varighet på én uke. Noter til komposisjonene hentes fra vårt eget notearkiv eller leies fra forlag. Dirigenter og solister og andre kunstneriske utøvere som blir engasjert for prosjektet, og som helt og holdent står ansvarlig for sitt eget kunstneriske uttrykk, blir i all hovedsak engasjert på oppdragsavtaler. Ekstramusikere og vikarer blir ansatt på ansettelseskontrakter i henhold til gjeldende tariffavtale. I administrasjonen arbeider 24 fast ansatte.

Mål og oppfølgingskriterier for 2023
Målene for regjeringens politikk på musikk- og scenekunstområdet, jf. Prop 1 S (2021-2022), er å legge til rette for

– produksjon og formidling av musikk- og scenekunstuttrykk av høy kvalitet
– kunstnerisk utvikling og fornyelse
– et musikk- og scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum

I tillegg defineres spesielle satsinger for året, samt at det knyttes forutsetninger til statstilskuddet og det settes krav til rapportering.

Lovkrav
Offentlighetsloven og Lov om offentlige anskaffelser skal gjelde for selskapet (§16). Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriftene og alle andre aktuelle lover som gjelder for virksomheter i Norge kommer til anvendelse.

Kjøkken og kantine
Vi har kjøkken, kantine og ansatt kokk som fremstiller mat til egen kantine. Matvarene kjøpes inn fra ASKO og ASKO-eide StorCash.

Avtaleverk og systemer for medarbeiderinnflytelse

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige og andre virksomheter som er omfattet av regelverket skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt tilleggsformål er å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

I forskriften er det angitt ulike terskelverdier som har betydning for hvilke deler av forskriften som gjelder. I utgangspunktet er tre typer terskelverdier som gjør seg gjeldende. Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse. Denne er pt. på 100.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften.

Den andre typen terskelverdi er den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner ekskl. mva. Anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene, skal i hovedsak følge del II i forskriften. Den tredje typen terskelverdi er EØS-terskelverdier. Det er angitt ulike EØS-terskelverdier i forskriften for ulike typer anskaffelser, jf. § 5-3.

Offentlighetsloven §5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn
Askaffelsespraksis skal innrettes slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Medarbeiderinnflytelse
Fremstillingen av konserter og forestillinger er skapelsesprosesser som er avhengig av godt samarbeidsklima og tillit mellom de medvirkende. Musikkselskapet Harmonien har hovedverneombud, tre verneombud med stedfortredere. Hovedverneombudet samt de tre verneombudene er faste medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget. Vi har regelmessige møter mellom ledere for fagforeningen og ledelse samt, i arbeidsmiljøutvalget. Medarbeiderinnflytelse kommer også til uttrykk gjennom programkomité (som sammen med programsjef utformer Musikkselskapets programmer), Faglig råd og samarbeidsutvalg.

Tariffavtaler
Det er inngått tariffavtale mellom arbeidsgiver og ansatte. Alle ansatte, vikarer og kortidsengasjerte omfattes av avtalen. Ansettelsen sikrer at lønn og arbeidsvilkår er ivaretatt etter norsk standard, men også ulykkesforsikring, pensjonsavtale, samt rett til sykepenger og trygdeytelser i henhold til folketrygdloven. I tillegg følges bransjeavtalene som gjelder for kunst- og kulturlivet i Norge.

Utenlandske utøvere
Musikkselskapet Harmonien operer i et internasjonalt marked når dirigenter, solister, etc skal engasjeres. Avtalene med disse fremforhandles i all hovedsak gjennom deres representanter/agentur. For de utenlandske utøverne det gjelder, blir honorarene innberettet til skattekontoret for utenlandssaker.

Miljøarbeidet
Vi er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og arbeider konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi arbeider helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som skal forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en grønn fremtid. Vi bidrar dermed til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Kartlegging av farer og problemer
Det gjennomføres årlige risikovurderinger, vernerunder og vurdering av både arbeidsmiljø og påvirkning av ytre miljø. Medarbeidersamtaler gjennomføres jevnlig i hele organisasjonen. Musikkselskapet har elektroniske systemer for avviksmeldinger og andre varslinger.

Åpenhetslovens § 5 B.
Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Vi har så langt ikke avdekket at grunnleggende menneskerettigheter blir brutt i vår produksjon av tjenestene. Det kan dokumenteres at alle våre ansatte og engasjerte medarbeider har anstendige arbeidsforhold. Vi mener at det heller ikke er grunnlag for å mistenke at det i vår leverandørkjede og blant våre forretningsforbindelser forekommer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendighet i arbeidsforholdene.

Åpenhetslovens § 5 C.
Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultater eller forventede resultater av disse tiltakene.

Vi vil vurdere nærmere om det er noen av våre leverandører eller forretningsforbindelser som kan falle negativt inn under de aktuelle kriteriene. Aktsomhetsvurderingen vil foretas i henhold til OECDs retningslinjer og mulige nye bransjestandarder. Vi vil igangsette et arbeid i vår organisasjon som skal ha som formål å forankre ansvarlighet i våre interne retningslinjer. Spesielt vil vi rette søkelys på eventuelle leverandører i land som kan være spesielt utsatt for menneskerettsbrudd og uansvarlige arbeidsforhold. Dette kan være land med svak politisk styring og svak domstolskontroll. Enkelte bransjer kan være spesielt utsatt.

Vurderingen vil være avgrenset dersom omfanget av slike innkjøp beløper seg til under trinn én i terskelverdi som er fastsatt i anskaffelseslov og forskrift (pt. Kr.100.000,- eks. Mva).

Rett til informasjon etter §6
Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om Musikkselskapet Harmoniens virksomhet og hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter §4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Spørsmål som gjelder Musikkselskapet Harmoniens virksomhet i henhold til Åpenhetsloven, kan rettes til kommunikasjonssjef Henning Målsnes, henning@harmonien.no