Griegkvartalet 3Finalister

Griegkvartalet – Tre vinnere er kåret

Juryen for arkitektkonkurransen har kåret tre vinnere som går videre til finalen.

Fem utvalgte team med arkitekter og rådgivere har levert forslag til den meget utfordrende oppgaven å designe et nytt musikkteater ved siden av Grieghallen. I tråd med konkurransegrunnlaget har konkurransejuryen valgt tre likeverdige vinnere. Samtidig offentliggjøres identiteten til grupperingene bak de respektive vinnerutkastene.

Vinnerne er:

Nordic Office of Architecture med Nina
Henning Larsen Architects med Kontrapunkt
Snøhetta Oslo med Med en Vandlilje

De tre vinnerne går videre til en finalerunde med forhandlinger.

Grieghallen Utbygging AS, som står bak plan- og designkonkurransen, er meget fornøyd med resultatet og ser frem til å få et nytt musikkteater i Bergen, og utvikle Griegkvartalet til en samlende møteplass.

Kapasiteten i Grieghallen er sprengt. Et nytt musikkteater med gode akustikk- og sceneforhold vil gi publikum et bedre tilbud både på kjente internasjonale musikaler så vel som opera, ballett, dans og et bredt spekter av konserter. «Dette er opplevelser som publikum på hele Vestlandet kan se frem til», uttaler juryleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Juryen uttaler at de er meget fornøyde med konkurransen. Det er en krevende oppgave å innordne et stort og komplekst nybygg i bysituasjonen. Gode løsninger på relasjonen til omgivelsene - og Grieghallen spesielt - har vært sentralt i evalueringen. Det er kommet svært ulike løsningsforslag, slik at oppgaven er blitt godt belyst. Juryarbeidet har vært grundig, og det er benyttet eksterne konsulenter på akustikk, teaterlogistikk og byggekostnader i juryarbeidet.

Alle de tre vinnerutkastene har vist gode forslag, hvor hensynet til både byrom, den eksisterende Grieghallen, publikumsopplevelser og logistikk er balansert på en god måte. Alle vinnerutkastene viser løsninger hvor plassrommet foran Grieghallen vil kunne utvikles til å bli et mer innbydende byrom enn i dag. Fasadene på nybygget er nøye komponert i forhold til Grieghallen, og forslagene har vist gode løsninger på den utfordrende oppgaven om å få god publikumsflyt og gode publikumsopplevelser delvis langt under bakken.
Forhandlinger og kåring av endelig vinner er planlagt å være ferdig i løpet av mars måned.

Her kan du lese juryens rapport.

Publisert 15. januar 2024