Skodvin Harmonien Musikere2016 83 Oddmund Okland

Oddmund Økland

Programsjef

Epost: oddmund@harmonien.no

Telefon: (+47) 93 03 16 15

Oddmund Økland er Bergen Filharmoniske Orkesters programsjef. Han har spilt fagott og kontrafagott i orkesteret siden 1995.