IMG 8790 Musikk For Minnet Crop

Musikk for minnet – En påminnelse om musikkens kraft!

Gjennom felles musikkopplevelser skal Musikk for minnet skape glede og optimisme, som igjen fremmer helse og livskvalitet hos personer med demens og deres pårørende. – Prosjektet er en påminnelse om musikkens kraft.

«Det som sitter igjen hos meg er stemningen – å være i et rom hvor alle jobber sammen, er positive og omsorgsfulle. De deler historier og minner ved hjelp av latter, sang og dans. Det å se sin ektefelle, mor eller far, besteforeldre eller kamerat skinne på en scene i Grieghallen er fantastisk» sier Fredrik Elholm, omsorgsmusiker.

Musikk for minnet, vårt involverende prosjekt rettet mot eldre med demens, ble arrangert for første gang våren 2013. Prosjektet var inspirert av lignende opplegg gjennomført av blant annet Philharmonia Orchestra og London Philharmonic Orchestra. Målsetningen var, og er, å skape et miljø som legger til rette for at eldre med demens kan utvikle og utnytte sine kreative talent og finne nye måter å uttrykke seg på gjennom musikken som medium.

Fra Musikk for minnet i 2015

Trivsel er stikkord for prosjektet, som er tilrettelagt slik at hver enkelt kan delta. Eneste kriterium for å være med, er at man er glad i musikk og har lyst til å ha det gøy!

Se enkeltmennesket

Musikk for minnet er en møteplass for musikere i Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng) og personer med demens. Det er et prosessorientert kunstprosjekt hvor deltakerne bidrar aktivt med sang og spill, ikke bare musikerne, men også pårørende, pleiere og de som har demens.

Personer med demens omtales gjerne som en ensartet gruppe. Gjennom prosjektet håper vi å kunne bidra til at vi får se enkeltmennesket bak sykdommen. En stadig større del av oss opplever å få personer i familien eller i omgangskretsen som har demens eller demenssymptomer. Musikk og musikalske aktiviteter gir glede og optimisme, som igjen er avgjørende for både helse og livskvalitet.

Fra øving til årets Musikk for minnet-konsert på BRKS

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet drives i et samarbeid mellom Bergen Røde Kors Sykehjem (BRKS) og Musikkselskapet Harmonien, og ble startet opp allerede i 2013. Både G C Rieber Fondene, Kavlifondet og Sparebanken Vest har støttet prosjektet siden oppstarten, og ved BRKS har Helga Lorentzen vært initiativtaker og en inspirerende drivkraft.

- Trivsel er et stikkord. Ingen musikalsk bakgrunn eller ferdighet er nødvendig for å kunne være med. Det eneste som teller er at man er glad i musikk og har lyst til å lage musikk sammen med andre. Prosessen fram mot avslutningskonserten i Grieghallen er minst like viktig som selve konserten.

Fra Musikk for minnet i 2018

«Plutselig ser jeg at min mor er tilstede igjen. Hun kjente meg ikke igjen på lørdag. Nå synger og danser hun og viser en enorm glede. Hun sitter på stolen der fremme og ser ned på meg og vinker», en pårørende til en tidligere prosjektdeltaker.

I tillegg til jevnlige konserter på Bergen Røde Kors Sykehjem, arrangeres det øvinger hvor det arbeides fram mot konserten i Grieghallen. Her deltar pedagoger, musikere, pasienter, pårørende, frivillige og pleiere.

- På disse møtene vektlegges det å skape et godt og varmt miljø for deltakerne. De skal føle seg ivaretatt og være trygge. Alle skal bli sett og lyttet til. Derfor er det sosiale viktig på hvert eneste møte, praten, kaffen og rundstykkene.

Fra Musikk for minnet i 2018

Kjenner igjen sanger

Repertoarmessig er det viktig å bruke sanger og melodier de medvirkende kan kjenne igjen, som de kanskje har hørt opp gjennom livet. - «Blåveispiken» eller «No kjem ein vals» har vært en gjenganger som alltid skaper entusiasme. – Orkesterets musikere, både i Harmonien og i BFUng, setter stor pris på å delta i prosjektet:

«Det som gjør Musikk for minnet så spesielt for meg, er at jeg opplever samspillet mellom alle involverte som så mye nærmere og mer umiddelbart enn i min arbeidshverdag»

- En annen av musikerne i BFUng har formulert seg slik:

«Sjølv om dei kanskje ikkje hugsar at dei var på øving i går eller i forrige veke, er dei med eit med når musikken begynner. Både gjennom song og dans. Som musikar er det utruleg kjekt å sjå at nokon set så stor pris på det du gjer, at musikken er til så stor glede, og at den utgjer den vesle forskjellen som kan gjere kvardagen trivlegare», musiker i BFUng.

Bergen Filharmoniske Orkester ønsker å legge til rette for musikalske opplevelser på et høyt kunstnerisk nivå. Hver enkelt deltagers musikalske livshistorie skal anerkjennes og tas på alvor. Eldre mennesker har alle en rik variasjon i sine musikkerfaringer, og dette skal prosjektet ta vare på.

Musikk for minnet er et musikalsk møte på tvers av generasjoner og samfunnsgrupper.

Neste Musikk for minnet-konsert finner sted i Grieghallens foajé 22. mars kl. 14.00.

MEDVIRKENDE

Huskoret fra BRKS bestående av pasienter, frivillige, pårørende og pleiere

Bjørn Berentsen, dirigent
Jan Inge Wiig Andersen, piano
Annette Myking, fiolin
Hilary Foster, fiolin
Yumi Shultz, bratsj
Carmen Boveda, cello
Jon Åsnes, kontrabass
Hege Sellevåg, obo
Ragnhild Lothe, horn
Runa Underhaug, trompet
Owen Weaver, perkusjon

Publisert 9. mars 2023