Musikk for minnet

Musikk for minnet

Bergen Filharmoniske Orkester har de siste årene gjennomført pionerprosjektet Musikk for minnet. Fokus for prosjektet er musikk og helse. Prosjektet er rettet mot mennesker med demens og demenssymptomer og deres pårørende.

Det blir stadig flere eldre i Norge. Flere av oss opplever å få personer i vår familie eller omgangskrets med demens eller demens-symptomer. Vi vet også at musikk og musikalske aktiviteter både gir glede og optimisme, som igjen er helsebringende og viktig for den enkeltes livskvalitet.

Musikk for minnet er et prosessorientert prosjekt der deltagerne bidrar aktivt med å synge og spille. En gruppe musikere og workshop-ledere besøker gjennom flere uker institusjoner og aktivitetssentre. Ingen musikalsk bakgrunn eller ferdighet er nødvendig for å delta.

Trivsel er stikkord for prosjektet, som er tilrettelagt slik at alle kan delta. Eneste kriterium for å være med, er at man er glad i musikk og har lyst til å lage musikk sammen med andre.

Resultatet av besøkene og de musikalske minnene man sammen finner, ender opp i en stor konsert for inviterte og pårørende i Grieghallens foajé onsdag 31. oktober kl. 15.00. Da står Syng og vær glad selvsagt på programmet!

Prosjektet er et samarbeid med Bergen Røde Kors Sykehjem, Kavlifondet og Sparebanken Vest.