Rakhmaninovs vesper

Rakhmaninovfestival

Rakhmaninovs vesper

Domkirken

Den inderlige og dypt rørende Rakhmaninov i korverket Vesper.

Korverket Vesper ble komponert og urframført i 1915 i Russland, et land som var sterkt preget av politisk uro og krig. Den første verdenskrigen var i gang og ettervirkningene fra den første russiske revolusjonen i 1905 gjorde at situasjonen var kaotisk. Det kan være et bakteppe for Rakhmaninovs ønske om å komponere et verk som var mer introspektivt enn den romantiske og ekstravagante musikken han ellers er kjent for. Rakhmaninovs tro var dyp og personlig, noe som kommer tydelig til uttrykk i Vesper, basert på liturgien til den russisk-ortodokse kirken. Røttene til den russisk-ortodokse kirken går helt tilbake til 300-tallet, og mens den vestlige tradisjonen gradvis har endret seg, er den ortodokse stort sett uendret siden 1100-tallet. Det musikalske uttrykket har hele tiden vært sang, ofte med enkle melodier. Rakhmaninovs Vesper er et lavmælt, dypt rørende og ettertenksomt korverk, og han tok vare på den tradisjonelle enkelheten og renheten fra de gamle religiøse sangene.

Verket består av to deler: kveldsvesper og morgensang, begge fylt av vakre og rike klangfarger og harmonier. Vesper, latin for kveld, er en tidebønn som etter flere kristne tradisjoner holdes rundt solnedgang. Verket framføres av Edvard Grieg Kor sammen med det profesjonelle ensemblet Voces Timisienses fra Timisoara i Romania. I forbindelse med at Timisoara er Europeisk kulturby i 2023, har koret fått anledning til å delta på ulike samarbeidsprosjekt i Europa.

Les hele konsertprogrammet her