Avslutningskonserten

Bergen Filharmoniske Orkester på Festspillene

Avslutningskonserten

To bergenske pioneerer.

Da Anne-Marie Ørbecks symfoni i D-dur ble urfremført i Bergen i 1954, var det en musikkhistorisk begivenhet. Norge hadde fått sin første symfoni komponert av en kvinne. «Det gledeligste ved saken er imidlertid at symfonien er betydelig, etter vårt skjønn så betydelig at den vil leve, bli en av de norske symfonier man regner med og gjerne hører,» het det fra kritiker Trygve Fischer.

Anmelderen tok feil: Ørbecks symfoni er ikke blant dem man regner med og gjerne hører, den har vært lite spilt siden urfremføringen.

I år er Ørbeck løftet frem som festspillkomponist, og symfonien har en sentral rolle under Avslutningskonserten. I tillegg fremføres to av sangene hennes av Bergen Domkor.

Helt til sist kommer Festspillenes signaturverk, Edvard Griegs udødelige pianokonsert i a-moll. Solist er festspillfavoritten Leif Ove Andsnes, som erstatter Alice Sara Ott. Som 17-åring var Andsnes tidenes yngste solist på Griegs a-mollkonsert under Festspillene, og den norske pianisten har vunnet høy internasjonal anerkjennelse for sine fortolkninger og fremragende teknikk. New York Times omtaler Leif Ove Andsnes som «en pianist med fornem eleganse, kraft og innsikt», og Wall Street Journal kaller ham «en av de mest begavede musikerne i sin generasjon.»

Bergen Filharmoniske Orkester, som i sin tid sto bak urfremføringen av Ørbecks symfoni, ledes av Eivind Aadland.

Bilde av Leif Ove Andsnes (foto: Helge Hansen)

Informasjon
​Verk av Anne-Marie Ørbeck fremføres også på Portrett av Anne-Marie Ørbeck og av Grieg-konkurranse-vinneren Fuko Ishii.