Finalekonsert Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Finalekonsert Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse

Grieghallen

Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse er en prestisjefylt konkurranse som arrangeres annethvert år for sangere fra alle verdensdeler.

Konkurransen arbeider kontinuerlig for å gi unge sangere muligheter til å eksponere seg og for å være en døråpner for innpass i den profesjonelle musikkverden. Konkurransen er også en brobygger mellom norsk og internasjonalt musikkliv.

Konkurransen er organisert som en stiftelse. Stiftelsens institusjonelle samarbeidspartnere er Den Norske Opera & Ballett, NRK, Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Det kongelige hoff.

Sangere av alle nasjonaliteter kan søke om deltakelse i konkurransen. Øvre aldersgrense er 32 år. Det inviteres også til hver konkurranse flere lovende talenter nominert av konkurransens samarbeidende operaakademier.

Gjennom flere runder blir deltakernes prestasjoner vurdert av en jury bestående av anerkjente navn fra den internasjonale operaverden. Høydepunktet i hver konkurranse er den storslåtte finalekonserten og prisutdeling med H. M. Dronning Sonja.