Skodvin Harmonien Musikere2016 91 Hakon Kartveit

Håkon Kartveit

Gruppeleder

Pauker

Håkon Kartveit kommer fra Stavanger og ble ansatt i Bergen Filharmoniske Orkester i 2008. Han har sin utdanning fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København der han studerte med professor Gert Mortensen og solopaukist i Berliner Philharmoniker, Wieland Welzel.

I 2005 vant Håkon Kartveit 1. pris i den internasjonale paukekonkurransen i Paris. Han var solist i urfremføringen av Marcus Paus’ Paukekonsert i februar 2015. Kartveit er glad for å ha vunnet to orkesterjobber, hørt Berliner Philharmoniker live, og opplevd utallige konserter, både som deltaker og tilhører.

Håkon Kartveit underviser ved Griegakademiet og har overtatt undervisningen på pauke ved det Kongelige Danske Musikkonservatorium etter Wieland Welzel.