Skodvin Harmonien Musikere2016 17 Bjorn Terje Jensen

Bjørn Terje Jensen

Kontrabass

Bjørn Terje Jensen kommer fra Horten og begynte å spille i Bergen Filharmoniske Orkester i 1991.

Han har studert under Svein Haugen ved Østlandets, professor Wolfgang Güttler ved Hochshule für Musik und Tanz Köln og professor Klaus Trumpf ved Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater.

I 1990 vant Bjørn Terje delt 2. pris i Ungdomssymfonikernes basskonkurranse. Han har spilt med flere kammerorkestre i Europa, spesielt i Tyskland, Spania, Italia og Wien.

Bjørn Terje er glad i Bach-kantater, og spiller på sin rødbrune kontrabass som han har eid siden han var 15 år. Kontrabassen er en Alfred Meyer som ble laget i 1958 i Markneukirchen. Den er en 3/4 bass og har gambeform. Klangen er distinkt og han synes instrumentet er lett å spille og intonere på.