Skodvin Harmonien Musikere2016 89 Johannes Wik

Johannes Wik

Gruppeleder

Harpe

Johannes Wik er fra Trondheim og ble ansatt i Bergen Filharmoniske Orkester i 2008.

Han har sin utdannelse fra Trondheim kommunale musikkskole.