Skodvin Harmonien Musikere2016 90 Kjell Erik Husom

Kjell Erik Husom

Basstrombone

Kjell Erik Husom er fra Kongsvinger. Han studerte ved Norges Musikkhøgskole med Ingemar Roos som lærer og ble ansatt i Bergen Filharmoniske Orkester i 1992.

I tillegg til orkesterkarrieren har Kjell Erik blant annet vært festivalartist på Internasjonal Trombonefestival i Finland med egen clinic og konsert.

Kjell Erik Husom er interessert i oppførelsespraksis og autentisitet. Han har fått laget en museumskopi av en Sackbut i F fra 1744, videre nå pionér i utviklingen av den første nye klassiske F-trombonen bygget etter gammel oppførelsespraksis til bruk i moderne orkester i samarbeid med messinginstrumentmakeren Thein.

Har en stor familie og er ellers engasjert i og opptatt av mange ting som fornybar energi, bærekraftighet og holdninger til forbruk. Han prosjekterer, leverer og bygger fornybare energianlegg Sol/Vind og leverer energisparende LED-belysning gjennom eget firma.

Husom samler på flipperspill, spiller aktivt og reparerer og restaurerer disse. Ellers bygger og reparerer han det meste.