Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar, Lankjenning, Bergliot, Sørgemarsj over Rikard Nordraak, den Bergtekne

Edvard Grieg: Sigurd Jorsalfar, Lankjenning, Bergliot, Sørgemarsj over Rikard Nordraak, den Bergtekne