Ledige stillinger

Bergen Filharmoniske Orkester er et internasjonalt anerkjent symfoniorkester med en rik historie på mer enn 250 år. Under ledelse av sjefdirigent Edward Gardner har orkesteret stor konsertaktivitet, hovedsakelig i sin faste arena Grieghallen, et omfattende formidlingsprogram og en betydelig internasjonal tilstedeværelse gjennom turneer, utgivelser og strømmetjenesten BergenPhiLive. Orkesteret eies av Musikkselskapet Harmonien som også driver Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

 

1. Solo Cello

Vi søker en cellist på høyt internasjonalt instrumentalt nivå og med god lederkompetanse til å lede vår cellogruppe. Gruppen består av en 1., en 2. og en 3. solocellist, en nestgruppeleder og syv tutticellister. 

Søknadsfrist 11. mars
Prøvespill 13. april 
Ansettelse 1. mai 2018

Utvalgte kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill.

Prøvespillrepertoar

Det holdes intervju etter prøvespillets siste runde.

Søknad med CV sendes til audition@harmonien.no og merkes med "Solo Cello". Søknaden skal inneholde navn og kontaktopplysninger til to referanser; én sidestilt og én overordnet.

Flere opplysninger kan også fås ved henvendelse til Michiel Westhof på telefon 55 21 62 68 eller e-post audition@harmonien.no

All korrespondanse vil foregå på e-post. Vennligst vær obs på at innstillingen for din e-postkonto kan gjøre at våre mailer, som går til flere mottakere samtidig, kan havne i søppelpostkassen.

 

Vikarprøvespill

Det er ingen planlagte vikarprøvespill til orkesteret, men du kan finne informasjon om vikarprøvespill her.

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Michiel Westhof,
t: 55 21 62 68 eller e: audition@harmonien.no

Application form