Ledige stillinger

Bergen Filharmoniske Orkester er i dag et symfoniorkester i europeisk toppklasse. Som nasjonal musikkinstitusjon har Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien som hovedoppgave å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk, ivareta den klassiske musikkarven og bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen, og gjøre denne musikken tilgjengelig for et bredest mulig publikum. Stiftelsen gjennomfører årlig om lag 90 konserter og forestillinger i Bergen, nasjonalt og internasjonalt, foruten et intensivt innspillings- og formidlingsprogram. Musikkselskapet driver også Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Bergen Filharmoniske Kor og strømmetjenesten BergenPhiLive. Stiftelsen har 120 ansatte, hvorav 100 musikere fra over 20 nasjoner.

Solo obo

Vi har ledig stilling som solo obo i Bergen Filharmoniske Orkester.

Søknadsfrist: 1. september 2018
Prøvespill, 1. runde: 29. september 2018
Prøvespill, 2. runde: 30. september 2018
Ansettelse: snarest

Dine oppgaver som solo oboist vil være å lede obogruppen musikalsk og faglig, planlegge og administrere oppgavefordelingen innad i obogruppen. Gode lederegenskaper og samarbeidsevner er naturlige forutsetninger for stillingen.

Prøvespillrepertoar blir tilsendt etter søknadsfristen

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet under. All korrespondanse vil foregå via e-post, vær obs på at innstillingen for din e-post konto kan gjøre at våre mailer, som går til flere mottakere samtidig, kan havne i spamboksen.

Lurer du på noe? Kontakt orkesterregissør Michiel Westhof på 55 21 62 68 eller audition@harmonien.no

Application form

Vikarprøvespill

Det er ingen planlagte vikarprøvespill til orkesteret, men du kan finne informasjon om vikarprøvespill her.

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Michiel Westhof,
t: 55 21 62 68 eller e: audition@harmonien.no

Application form