Ledige stillinger

Bergen Filharmoniske Orkester er et internasjonalt anerkjent symfoniorkester med en rik historie på mer enn 250 år. Under ledelse av sjefdirigent Edward Gardner har orkesteret stor konsertaktivitet, hovedsakelig i sin faste arena Grieghallen, et omfattende formidlingsprogram og en betydelig internasjonal tilstedeværelse gjennom turneer, utgivelser og strømmetjenesten BergenPhiLive. Orkesteret eies av Musikkselskapet Harmonien som også driver Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester

 

Nestgruppeleder 2. fiolin (3. stol)

Søknadsfristen er nå passert
Prøvespill 14. januar 2018, etter invitasjon
Ansettelse snarest

I tilfellet en intern søker blir tilbudt stillingen etter prøvespillet blir en tutti stilling ledig

Prøvespillrepertoar

  • Mozart: Fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5. (første sats m. kadens, andre sats)
  • Beethoven, Brahms, Sibelius eller Tsjajkovskij: Fiolinkonsert (første sats m. kadens)
  • Orkesterutdrag som kan lastes ned her

Intervju etter prøvespillets siste runde

Søknad med CV sendes til audition@harmonien.no og merkes med ‘Nestgruppeleder 2. fiolin’. Søknaden skal inneholde 2 referanser med kontaktopplysninger, 1 sidestilt og 1 overordnet.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Michiel Westhof på telefon +47 55 21 62 68 eller e-post audition@harmonien.no.

All korrespondanse vil foregå på e-post. Vennligst vær obs på at innstillingen for din e-postkonto kan gjøre at våre mailer, som går til flere mottakere samtidig, kan havne i spamboksen.

Vikarprøvespill

Det er ingen planlagte vikarprøvespill til orkesteret, men du kan finne informasjon om vikarprøvespill her.

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Michiel Westhof,
t: 55 21 62 68 eller e: audition@harmonien.no

Application form