Vikarprøvespill

Ved vikarprøvespill benytter Bergen Filharmoniske Orkester følgende repertoar:


Fløyte/ Piccolo

Mozart fløytekonsert i G-dur eller D-dur
* Første sats: fløyte
* Andre sats: piccolo

Last ned orkesterutdrag for fløyte / piccolo


Obo / Engelsk horn

- Mozart obokonsert, første og andre sats

Last ned orkesterutdrag for obo og engelsk horn


Klarinett / Ess-klarinett / Bassklarinett

Mozart klarinettkonsert, første sats

Last ned orkesterutdrag for klarinett/ess og bass


Fagott/Kontrafagott

Repertoaret til fagott og kontrafagott blir lagt ut her når det foreligger.


Horn

Mozart hornkonsert nr 2 eller 4, første sats

Last ned orkesterutdrag for horn


Trompet

Haydn trompetkonsert, første sats

Last ned orkesterutdrag for trompet


Trombone

David trombonekonsert - første og andre sats

Last ned orkesterutdrag for trombone


Basstrombone

Lebedjew tubakonsert (Hofmeister utgaven - ikke Ostrander)

Last ned orkesterutdrag for basstrombone


Tuba

Vaughan Williams tubakonsert, første og andre sats

Last ned orkesterutdrag for tuba


Slagverk

Nytt repertoar kommer


Fiolin

Mozart fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5 - første sats uten kadens

Last ned orkesterutdrag for fiolin


Bratsj

Stamitz eller Hoffmeister bratsjkonsert - første sats m. kadens

Last ned orkesterutdrag for bratsj


Cello

Haydn cellokonsert i D-dur - første sats m. kadens

Last ned orkesterutdrag for cello


Kontrabass (orkesterstemt)

Valgfritt kontrabasskonsert - første sats m. kadens

Last ned orkesterutdrag for kontrabass

 

Våre ledige stillinger blir også utlyst i norske fagtidskrift og på www.musicalchairs.info

Kontaktperson for orkesterets prøvespill er orkesterregissør Michiel Westhof,
tlf. 55 21 62 68 eller E.post: audition@harmonien.no