Prøvespillrepertoar BFUng

Ved prøvespill for nye medlemmer benytter Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester følgende repertoar:


Fløyte/ Piccolo

Solostykke:
Mozart fløytekonsert i G-dur
* Første sats: fløyte
* Andre sats: piccolo

Last ned orkesterutdrag for fløyte / piccolo


Obo / Engelsk horn

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter 

Last ned orkesterutdrag for obo

Last ned orkesterutdrag for engelsk horn


Klarinett / Ess-klarinett / Bassklarinett

Solostykke:
Mozart klarinettkonsert: Første sats (til takt 154)

Last ned orkesterutdrag for klarinett, ess og bass


Fagott

Solostykke:
Mozart fagottkonsert: Eksposisjon

Last ned orkesterutdrag for fagott


Horn

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for horn


Trompet

Solostykke:
Haydn trompetkonsert: Første sats (ingen kadens)

Last ned orkesterutdrag for trompet


Trombone

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag trombone


Basstrombone

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for basstrombone


Tuba

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for tuba


Slagverk

Ikke solostykke

Last ned orkesterutdrag for slagverk


Fiolin

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for fiolin


Bratsj

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for bratsj


Cello

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for cello


Kontrabass 

Valgfritt solostykke på maks 5 minutter

Last ned orkesterutdrag for kontrabass