Messinggruppa På Ulriken Med Utsikt Over Bergen III. Foto Oddleiv Apneseth

Marie Nøkleby Hanssen

Alternerende solo trombone (vikar)

Instrumenter: Trombone