Helga Steen

Helga Steen

Instrument: Bratsj

Bratsjist Helga Steen er bergenser og har vært ansatt i orkesteret siden 1974.

Les portrettintervjuet vi gjorde med Helga til konsertmagasinet for uke 47/2013.