Skodvin Harmonien Musikere2016 41 Helga Steen

Helga Steen

Bratsj

Bratsjist Helga Steen er bergenser og har vært ansatt i orkesteret siden 1974.