Administrasjon

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Bernt E. Bauge
bernt.bauge@harmonien.no

PROGRAM

Oddmund Økland
Programsjef
Tlf. 55 21 62 26 / 93 03 16 15
oddmund@harmonien.no

PRODUKSJON OG FORMIDLING

Lars Inge Haugen
Produksjonssjef
Tlf. 55 21 62 67 / 90 64 17 68
lars@harmonien.no

Astrid Martinsen Birkeland
Produsent
Tlf. 55 21 62 53 / 993 78 683
astrid.birkeland@harmonien.no

Ingeborg Ekeland
Produsent barn og unge
Tlf. 55 21 62 48 / 934 10 325
ingeborg@harmonien.no

Erlend Gjersvoll Brandsøy
Podieinspisient
Tlf. 97 58 95 70
erlend@harmonien.no

Sverre Marceliussen
Podieinspisient
Tlf. 93 69 02 16
sverre@harmonien.no

Johan Nordahl Due
Notearkivar
Tlf. 55 21 62 36
johan@harmonien.no

Tomas Block
Notearkivar
tomas@harmonien.no

BERGEN FILHARMONISKE UNGDOMSORKESTER

Viviann Alme
Administrativ leder og produsent
Tlf. 55 21 62 40 / 476 37 215
viviann@harmonien.no

BERGEN FILHARMONISKE KOR

Håkon Matti Skrede
Kormester
Tlf. 91 30 04 27
hakon.matti.skrede@harmonien.no 

Linnéa Broch Fredricson
Korprodusent
Tlf. 459 14 144
linnea@harmonien.no

ORKESTERDRIFT, PERSONALFORVALTNING OG HMS

Marit Norberg
HR-sjef
Tlf. 55 21 62 39 / 482 13 526
marit@harmonien.no

Vidar Olsen
Orkesterregissør
Tlf. 55 21 62 24 / 90 10 92 47
vidar@harmonien.no

Aslak Bjørge Hermstad
Orkesterregissør
Tlf. 55 21 62 68 
aslak@harmonien.no

SALG, MARKED OG KOMMUNIKASJON

Therese Eikevåg
Kundekonsulent
Tlf. 55 21 62 28
marked@harmonien.no

Tarjei Svenson Hummelsund
Markedskoordinator
Tlf. 55 21 62 51
tarjei@harmonien.no

Torill Gudmundsen 
Senior salgskonsulent
Tlf. 55 21 62 25
torill@harmonien.no

Therese Tefre Steen
Salgs- og markedssjef
Tlf. 55 21 62 65 / 97 53 44 55
therese.steen@harmonien.no

Henning Målsnes
Kommunikasjonssjef
Tlf. 55 21 62 69 / 91 59 83 92
henning@harmonien.no

Sunniva Øiestad
Webredaktør
Tlf. 55 21 62 30 / 93 20 48 83 
sunniva@harmonien.no


ØKONOMI, IT OG ADMINISTRASJON

Bente S. Sælen
Økonomi- og administrasjonssjef
Tlf. 55 21 62 31 / 90 97 69 22
bente@harmonien.no

Astrid Eide
Lønningskonsulent
Tlf. 55 21 62 35 / 48 15 80 92
astrid@harmonien.no

Eirin Langhelle Furu
Økonomi- og administrasjonskonsulent
Tlf. 55 21 62 37
eirin@harmonien.no

Christian Indrebø Greve
Regnskaps- og lønnsmedarbeider
Tel +47 55 21 62 38
christian@harmonien.no