Underjordisk opera- og konserthus i «Griegkvartalet»

Underjordisk opera- og konserthus i «Griegkvartalet»

Musikkselskapet Harmonien, Bergen Nasjonale Opera og Grieghallen AS foreslår å bygge et nytt opera- og konserthus vis a vis Grieghallen og videreutvikle området til et samlende «Griegkvartal». Griegkvartalet kan bli en kulturarena-klynge av internasjonalt format og Vestlandets sentrale møtested for musikalske og sceniske uttrykk, formidling og talentutvikling, konferanser og utstillinger. Griegkvartalet vil bety en betydelig styrking av Vestlandets kulturelle infrastruktur, og kulturbyen Bergen vil få et betydelig løft.

Hva:

Vi foreslår å bygge et nytt opera- og konserthus vis a vis Grieghallen delvis nedsenket under bakken på Edvard Griegs plass, samt bygge nye messe- og utstillingsarealer under bakken. Det kan legges til rette for at musikaler, elektronisk forsterkete musikk- og sceneuttrykk, ballett og dans også finner sted i den nye salen.

En mulighetsstudie utført av Rambøll as viser at det nye opera- og konserthuset vil kunne romme en scene og sal med 1000 publikumsplasser med førsteklasses akustikk. Huset vil inneholde inviterende publikumsfasiliteter, prøvesaler og scenetekniske støttefunksjoner. Det nye huset vil komplementere Grieghallens funksjoner i dag. Nabobygget Nygård skole kan utvikles til en samlende arena for opplæring og talentutvikling av barn og unge innen musikk og andre uttrykksformer, inklusive Bergen Kulturskole.

Hvorfor:

Vestlandet og Bergen trenger en mellomstor scene og sal for opera, musikkteater og konserter som kan løfte regionens kulturliv for kommende generasjoner. Som et samlende kulturelt kraftsenter vil Griegkvartalet legge grunnlag for ny kunstnerisk kreativitet og nye opplevelser for et større publikum. Både institusjonelle og frie kulturaktører vil få nye utviklingsmuligheter. Næringsliv og organisasjonsliv får fleksible konferansefasiliteter. Bergens posisjon og attraktivitet som kulturby av internasjonalt format vil styrkes.

Plasseringen av det nye huset ved siden av den godt etablerte Grieghallen vil gi betydelige synergier investeringsmessig, driftsmessig og kunstnerisk. Prosjektet tar opp i seg Grieghallens arkitekts idé om en frittstående kammermusikksal samme sted.

Vi har valgt å presentere prosjektet i forkant av Bergen kommunes oppstarts- og innspillkonferanse for ny kulturarenaplan 25. januar.

«En realisering av Griegkvartalet kan bli det største og viktigste kulturelle løftet siden byggingen av Grieghallen», sier Bernt E. Bauge, Mary Miller og Olav Munch.

Bergen 18. januar 2018

Musikkselskapet Harmonien Bergen Nasjonale Opera Grieghallen

På bildet, fra venstre, står Lars Jarle Nore og Torstein Skauge fra Rambøll Arkitektur og plan, Bernt E. Bauge fra Musikkselskapet Harmonien, Mary Miller fra Bergen Nasjonale Opera og Olav Munch fra Grieghallen AS.