Velkommen på konsert!

Velkommen på konsert!

Kjære publikum,

Nå kan vi ta imot 100 publikummere på våre konserter i Grieghallen. Gjeldende regler varer frem til 15. mars.