Å la musikken treffe vår egen indre klangbunn

Å la musikken treffe vår egen indre klangbunn

Lyttelos Annabel Guaita formidler klassisk musikk på helt nye måter – slik at du får mer ut av lytteopplevelsen. Når hun har loset deg gjennom lytteopplevelsen vil du både føle og reflektere mer når du lytter til musikk. 

Hva er Lyttelos? 
Lyttelos et konsept jeg startet i 2018 der jeg loser publikum inn og gjennom klassiske musikkverk. Både pianostykker jeg spiller selv, men også symfonisk musikk.

Hva er spesielt med Lyttelosmetoden?
Jeg tar utgangspunkt i hva som foregår i oss i møte med musikken. Målet er å oppdage de ressursene vi har som lyttere, og som vi kan ta med oss videre når vi skal bli kjent med den klassiske musikken. Publikum vil ha sine individuelle personlige opplevelser av musikken. Men jeg forsøker å peke på hvilke felles erfaringsreferanser vi har med musikken vi lytter til. Dette blir universalnøkler man kan ta med seg videre.

Kan du gi et eksempel på dette?
Ja, uro, for eksempel. Om vi undersøker dette kan vi spørre: Hva skaper uro i oss? Kan vi kalle uro for noe annet? Kaos, spenning eller kanskje en følelse av noe uforløst? Så undersøker vi hvordan dette kan høres ut i musikk. Dette er å la musikken få klinge i vår egen indre klangbunn. Gjennom å forstå oss selv, forstår vi også musikken. Det handler på denne måten ikke om musikkteoretiske begreper, eller å dele mine subjektive opplevelser av musikken.

Er dette noe du har kommet frem til selv?
Lyttelosmetoden bygger på den rumenske dirigenten Sergiú Celibicache sin musikalske filosofi, nemlig musikalsk fenomenologi. Min lærer gjennom 25 år, Jordi Mora studerte direksjon under Celibicache og tilrettela en del begreper etter ham. Jeg møtte Jordi i 1994 da jeg studerte musikk i Barcelona og har holdt kontakt med ham siden. Han satte noe i gang hos meg som jeg fremdeles er fasinert av. Lenge var denne innfallsvinkelen noe jeg kun puslet med selv, men dette er nå blitt selve fundamentet bak Lyttelosmetoden. Jeg formidler det likevel på min helt egen måte, med mitt eget språk og mine egne innganger.

Hva vil publikum kunne ta med seg etter et lyttelosforedrag?
Man vil kunne dypere opplevelse av den klassiske musikken. Noen vil kunne oppleve økt tilstedeværelse når man lytter til musikk.

Trenger man forkunnskaper i musikk for å delta?
Overhodet ikke. Alle kan bli superlyttere. Man trenger kun tid og oppmerksomhet, noe vi alle har ubegrenset tilgang til om vi bare ønsker det.

Neste Lyttelos-arrangement

16. mars kl. 18.00 på Litteraturhuset
Bli en operaelsker du også!

www.lyttelos.no