Beethoven 250

Beethoven 250

Ludwig van Beethoven er superstjernen blant musikkhistoriens store komponister. Hver dag kan musikken hans oppleves et eller annet sted i verden. Beethovens komposisjoner spilles mer enn noen andre komponisters musikk, og hans niende symfoni framføres hyppigere enn noe annet verk. 

I 2020 feires Ludwig van Beethoven verden rundt med konserter, innspillinger av ulikt slag – komplettutgaver og nyinnspillinger, radio- og tv-program, seminarer og bøker. Den britiske radiokanalen Classic FM sender en times radioprogram (Beethoven – The Man revealed) hver uke gjennom hele året, og gjennom Beethoven Pastoral Project settes fokus på mennesket og naturen, inspirert av Beethovens levende interesse for naturen som inspirasjonskilde og rekreasjon. 

I Wien blir det Beethoven-konserter og arrangement hele året, Wiener Symphoniker har hans verk med på hele 36 konserter, og alle tre versjoner av operaen Fidelio settes opp på byens operaer og teatre. Selvsagt blir Beethoven feiret av Bergen Filharmoniske Orkester også. Vi spilte Beethoven da han selv levde.

Beethoven finnes også i verdensrommet! Da Voyager-sonden ble sendt ut i verdensrommet i 1977, var første sats fra Skjebnesymfonien og strykekvartett nr. 13 med på en gullplate hvor også musikk av Bach, Mozart og Stravinsky ble presentert.

Beethoven var mer enn en komponist. Han var revolusjonær og visjonær, han var døv og melankolsk, modig og lidenskapelig. Han var en avgjørende kraft i en brytningstid, i utviklingen av den klassiske wienerske tradisjonen og banet vei for romantikken, ikke minst når det gjelder selve kjernen i den wienerske tradisjonen – symfonien, klaversonaten og strykekvartetten.

Musikken er selvsagt hovedårsaken til at Beethoven tårner over alle, men også myten om den kjempende kunstneren - hans kamp mot egen døvhet, hans idealisme og mot, er viktige elementer i hans renommé. Mot alle odds fortsatte han å skive musikk selv etter at han ble døv, og en rørende hendelse oppsto da man måtte snu han mot publikum slik at han skulle få høre applausen etter premieren på hans siste symfoni.

Mange kjenner også til hans beundring for Napoleon som han trodde var en forkjemper for de demokratiske idealene fra den franske revolusjonen. Han tilegnet opprinnelig tredjesymfonien (Eroica) til Napoleon, men fjernet denne da Napoleon kronet seg selv til keiser.

Beethoven og Harmonien

Bergen Filharmoniske Orkester, eller det Harmoniske Selskab som det het den gang, spilte musikk av Beethoven i komponistens samtid. Hans femte symfoni (Skjebnesymfonien) ble urframført i Wien i 1808, kom på trykk året etter, og var å finne i orkesterets notearkiv allerede i 1813. Førstesymfonien fantes da allerede i arkivet. Ole Bull var bare åtte år da han ble tatt opp som såkalt ascultant (aspirant) i orkesteret i 1818, og spilte med da orkesteret framførte Beethovens andre symfoni i desember det året.

I 1870 feiret orkesteret Beethovens hundreårsdag med en egen Beethovenfest. Konserten ble innledet med prolog av cand. philos. Johan Bøgh etterfulgt av blant annet Beethovens Pastoralessymfoni og musikken til Egmont. I 1970 ble tohundreårsjubileet feiret med en Beethoven-aften, med blant annet Leonore-ouvertyren og symfoni nr. 9. Så, 170 år etter hans død, arrangerte orkesteret en Beethoven-festival hvor åtte av hans symfonier, fiolinkonserten og flere av klaverkonsertene ble framført.

Beethoven har med andre ord satt sitt tydelige preg på orkesterets repertoar gjennom tidene, slik også denne sesongen. Sist høst ble både Skjebnesymfonien og Pastoralesymfonien framført, og torsdag 16. januar er legendariske Elisabeth Leonskaja solist i den dramatiske og poetiske pianokonsert nr. 3.

Beethoven står også på programmet på vår kammerkonsert i Universitetsaulaen 11. mars. Jan Willem de Vriend dirigerer et program bestående av blant annet Symfoni nr. 1 hvor den unge Beethoven fikk vist sin storhet og originalitet.

Rett før påske står det mer sjeldent framførte oratoriet Kristus på Oljeberget på programmet. Mye å glede seg til med andre ord, og høsten 2020 lover vi mer Beethoven. Mye mer.

Beethoven i Bergenphilive:

Symfoni nr. 3 «Eroica»
Fantasi for piano, sangsolister, kor og orkester
Pianokonsert nr. 1 (utdrag)


Henning Målsnes
januar 2020