Tutti kontrabass

Tutti kontrabass

Søknadsfristen er nå passert.
Prøvespill 31. januar 2020, etter invitasjon
Ansettelse 1. august 2020

Please see this page for information in English.

Bergen Filharmoniske Orkester søker en dyktig og entusiastisk kontrabassist til å utfylle vår bassgruppe som består av totalt åtte bassister. Ved siden av faglig dyktighet, vil det bli lagt vekt på gode sosiale egenskaper og samarbeidsevner. 

Prøvespillrepertoar

• Konsert av Vanhal eller Dittersdorf, 1. sats med kadens, 2. sats
• Selvvalgt konsert fra en annen tidsepoke, 1. sats med kadens
Orkesterutdrag som kan lastes ned her

Intervju etter prøvespillets siste runde.

Utvalgte kvalifiserte kandidater blir invitert til prøvespill. Invitasjon blir sendt etter søknadsfristens utløp.
Lønn: NOK 619 200,- per år ved ti års ansiennitet.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Michiel Westhof på telefon +47 55 21 62 68 eller e-post audition@harmonien.no.

All korrespondanse vil foregå på e-post. Vennligst merk at innstillingen for din e-postkonto kan gjøre at våre mailer, som går til flere mottakere samtidig, kan havne i spamboksen!