1. konsertmester

1. konsertmester

Søknadsfrist: 1. februar 2020
Prøvespill 6. mars 2020, etter invitasjon
Ansettelse 1. august 2020

Please see this page for information in English.

Bergen Filharmoniske Orkester søker en førstekonsertmester som holder et høyt kunstnerisk internasjonalt nivå, er dedikert til konsertmesterrollen, og er tydelig som leder, både faglig og sosialt.

Vår førstefiolingruppe består av 18 fiolinister, to likestilte 1. konsertmestre, en 2. konsertmester og to 3. konsertmestre.

Lønn: NOK 723 780,- per år
Tjeneste: 25 uker per sesong

Prøvespillrepertoar

• Mozart: Fiolinkonsert nr. 3, 4 eller 5. (første sats uten kadens, andre sats)
• Beethoven, Brahms, Sibelius eller Tsjaikovskij: Fiolinkonsert (første sats med kadens)
• Orkesterutdrag som kan lastes ned under:

Tuttiutdrag
Soloutdrag
Kammermusikk

Intervju etter prøvespillets siste runde.

Vennligst fyll ut søknadsskjemaet på denne siden.

Utvalgte kandidater blir invitert til prøvespill. Invitasjon blir sendt etter søknadsfristens utløp.

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til Michiel Westhof på telefon +47 55 21 62 68 eller e-post audition@harmonien.no.

All korrespondanse vil foregå på e-post. Vennligst merk at innstillingen for din e-postkonto kan gjøre at våre mailer, som går til flere mottakere samtidig, kan havne i spamboksen!