Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter

Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter

Bergen Filharmoniske Orkester søker kandidater til Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter.

Søknadsfrist 1. juni 2019
Prøvedirigering 4. september 2019

Bergen Filharmoniske Orkesters assistentdirigentprogram er det mest omfattende av sitt slag i Norge. Programmet er kalt opp etter Karsten Andersen som var en ener i norsk musikkliv og en svært viktig sjefdirigent for Harmonien / Bergen Filharmoniske Orkester gjennom 21 år. Han grunnla Ungdomssymfonikerne og var professor i direksjon ved Norges Musikkhøgskole.

I Karsten Andersens ånd tilbyr vi unge norske dirigenter en unik sjanse til å jobbe tett på sjefdirigent Edward Gardner, orkesterets 101 musikere, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og øvrige organisasjon. Gardner har posisjonen Sir Charles Mackerras Chair of Conducting ved Royal Academy of Music i London.

Den som får stillingen må være tilstede i et antall uker som defineres av Bergen Filharmoniske Orkester. Assistentdirigenten må kunne overta prøver og eventuelt konserter på kort varsel i disse ukene, og skal innstudere og dirigere på egenhånd:

• 2 familiekonserter
• 4 nyttårskonserter
• skolekonserter

Andre arbeidsoppgaver som må påregnes er workshops, gruppeprøver, arbeid med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, samt å assistere ved innspillinger og BergenPhiLive-produksjoner.

Ansettelsestid

1. januar - 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse.

Ønskede kvalifikasjoner

Avsluttede studier i direksjon eller tilsvarende høyere musikkutdanning. Erfaring fra direksjon av profesjonelt symfonisk orkester. Må ha norsk statsborgerskap eller være tilknyttet norsk lærested.
Alle kandidater bes om å sende et videoopptak i tillegg til søknad.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering i Bergen onsdag 4. september 2019. Lønn etter avtale.

Repertoar til prøvedirigering

Haydn Die Vorstelling des Chaos, fra Skapelsen (Breitkopf & Härtel)
Beethoven Symfoni nr. 1 (Bärenreiter)
Brahms Symfoni nr. 1, første sats (Breitkopf & Härtel)
Copland Appalachian Spring (1945-versjonen)
Bartók Konsert for orkester, 4. sats «Intermezzo interrotto»

Søknadsfrist 1. juni 2019

Kvalifiserte søkere bes sende søknad med CV og videoopptak til

sunniva@harmonien.no

Bergen Filharmoniske Orkester
Prosjektkoordinator Sunniva Øiestad
Edvard Griegs plass 1
5015 Bergen

Lurer du på noe? Kontakt prosjektkoordinator Sunniva Øiestad på sunniva@harmonien.no