Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter

Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter

Bergen Filharmoniske Orkester søker kandidater til Karsten Andersen-programmet for unge dirigenter.

Søknadsfrist 1. juni 2019
Prøvedirigering 4. september 2019

Bergen Filharmoniske Orkesters assistentdirigentprogram er det mest omfattende av sitt slag i Norge. Programmet er kalt opp etter Karsten Andersen som var en ener i norsk musikkliv og en svært viktig sjefdirigent for Harmonien / Bergen Filharmoniske Orkester gjennom 21 år. Han grunnla Ungdomssymfonikerne og var professor i direksjon ved Norges Musikkhøgskole.

I Karsten Andersens ånd tilbyr vi unge norske dirigenter en unik sjanse til å jobbe tett på sjefdirigent Edward Gardner, orkesterets 101 musikere, Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester og øvrige organisasjon. Gardner har posisjonen Sir Charles Mackerras Chair of Conducting ved Royal Academy of Music i London.

Den som får stillingen må være tilstede i et antall uker som defineres av Bergen Filharmoniske Orkester. Assistentdirigenten må kunne overta prøver og eventuelt konserter på kort varsel i disse ukene, og skal innstudere og dirigere på egenhånd:

• 2 familiekonserter
• 4 nyttårskonserter
• skolekonserter

Andre arbeidsoppgaver som må påregnes er workshops, gruppeprøver, arbeid med Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, samt å assistere ved innspillinger og BergenPhiLive-produksjoner.

Ansettelsestid

1. januar - 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse.

Ønskede kvalifikasjoner

Avsluttede studier i direksjon eller tilsvarende høyere musikkutdanning. Erfaring fra direksjon av profesjonelt symfonisk orkester. Må ha norsk statsborgerskap eller være tilknyttet norsk lærested.
Alle kandidater bes om å sende et videoopptak i tillegg til søknad.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøvedirigering i Bergen onsdag 4. september 2019. Lønn etter avtale.

Repertoar til prøvedirigering

Haydn Die Vorstelling des Chaos, fra Skapelsen (Breitkopf & Härtel)
Beethoven Symfoni nr. 1 (Bärenreiter)
Brahms Symfoni nr. 1, første sats (Breitkopf & Härtel)
Copland Appalachian Spring (1945-versjonen)
Bartók Konsert for orkester, 4. sats «Intermezzo interrotto»

Søknadsfrist 1. juni 2019

Kvalifiserte søkere bes sende søknad med CV og videoopptak til
Bergen Filharmoniske Orkester
Prosjektkoordinator Sunniva Øiestad
Edvard Griegs plass 1
5015 Bergen

Lurer du på noe? Kontakt prosjektkoordinator Sunniva Øiestad på sunniva@harmonien.no