Nå kan du søke De Unges Konsert 2018

Nå kan du søke De Unges Konsert 2018

Vi inviterer unge musikere til prøvespill i Bergen, Oslo, Stockholm og København.

Bergen Filharmoniske Orkester har helt siden 1938 hatt tradisjon for å slippe til unge talenter. For store kunstnere som Henning Kraggerud, Håvard Gimse, Tine Thing Helseth, Truls Mørk, Vilde Frang og Lise Davidsen har konserten vært et viktig trinn i karrieren. 

Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. Please see this link for information in English.

Hvem kan søke?
Instrumentalister født i 1994 eller senere og sangere født i 1991 eller senere kan melde seg på prøvespill til De Unges Konsert 2018. Alle innenfor aldersspennet som studerer musikk i Norge, Sverige eller Danmark, uavhengig av nasjonalitet, kan søke. Norske, svenske og danske statsborgere kan søke uavhengig av studieland. Alle søkere blir invitert til prøvespill. 

Prøvespill
Totalt fem solister velges ut etter prøvespill i Bergen, Oslo, Stockholm og København. Prøvespillrepertoaret er det samme som konsertprogrammet. Dette skal vare minimum 10 og maksimalt 15 minutter. Musikkselskapet Harmonien stiller med akkompagnatør til prøvespillet, men hvis du ønsker det kan du ha med deg din egen pianist. Dersom du velger stykker utover standardrepertoaret for ditt instrument, ber vi deg om å ta med din egen akkompagnatør. Det er lov til å bruke noter.

Prøvespilldatoer
Mandag 15. januar Barratt Due musikkinstitutt, Oslo  
Tirsdag 16. januar  Barratt Due musikkinstitutt, Oslo
Onsdag 17. januar  Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, København
Torsdag 18. januar Kungl. Musikhögskolan, Stockholm
Fredag 19. januar   Grieghallen, Bergen

Konsert og priser
De fem som velges fra prøvespillene får være solister med Bergen Filharmoniske Orkester i Grieghallen i Bergen torsdag 5. april 2018. Dirigent er Lars-Thomas Holm. Konserten strømmes direkte på BergenPhilLive.no

For konsertdeltakerne dekker vi alle reise- og oppholdskostnader. Alle solistene mottar NOK 75.000 i stipend fra Kavlifondet. Tilhørerne velger i tillegg sin favoritt som får Kavlifondets publikumspris på NOK 20.000.  

Lurer du på noe? Kontakt prosjektkoordinator Sunniva Øiestad på sunniva@harmonien.no.

De Unges Konsert støttes av Kavlifondet.

Søknadsfristen er nå passert.